Mer om radio

Radio fortsätter vara ett populärt media. Varje dag lyssnar mer än 70 % på radio. Utbudet av radiostationer är på väg att förändras inom den kommersiella radion. Samtidigt fortsätter Sveriges Radio locka flest lyssnare. Det finns även ett brett utbud av kanaler att lyssna på via mobilen och webben. Dessutom finns det möjlighet att lyssna på program som redan har sänts via poddar och på webben.

Sveriges radio

Public service-företagen, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) sänder nationell radio. Sveriges Radio sänder även lokal radio via sina 25 P4-stationer. Sveriges Radios och UR:s verksamhet styrs av regler som fastställs av riksdag och regering. Med stöd av radio- och tv-lagen utformar regeringen sändningstillstånd som bestämmer ramarna för verksamheten. Public service-företagens nuvarande sändningstillstånd gäller till och med 2019. 

Analog kommersiell radio

Samtliga sändningstillstånd för privat radio löpte ut i juli 2018.Under 2017 utlystes 35 regionala/lokala sändningstillstånd i 21 områden och det inkom 284 ansökningar från 17 sökande. En process för att fördela tre nationella och 35 regionala tillstånd genomfördes under hösten 2017. MTG, Bauer Media och RBS Broadcasting (NRJ) tilldelades varsitt nationellt tillstånd. De nya kanalerna inledde sina sändningar 1 augusti 2018.  Alla sändningstillstånd gäller för perioden 1 augusti 2018 till och med 31 juli 2026.

Digital kommersiell radio

I början av oktober 2014 utdelades det 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånd för att sända digital kommersiell radio. Tillstånden gäller under tiden 2 oktober 2014 till den 30 september 2022. Sändningarna ska ha inletts senast den 1 januari 2019. I tillstånden finns det villkor om en etappvis utbyggnad av sändningarna. 

Närradio

Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1979.  Antalet tillståndshavare var 669 i slutet av 2017. Sändningsområdena är oftast begränsade till en kommun förutom i storstäderna där det finns flera. Närradion finansieras genom medlemsavgifter, kommunala bidrag och reklamintäkter. Eftersom närradion är avsedd för ideella föreningar får inte föreningens radioverksamhet gynna sina medlemmar ekonomiskt.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-12-13