Mediemångfald

Utbudet av underhållning och sport ökar, lokaljournalistiken minskar och flera stora medieaffärer har genomförts eller initierats på den svenska mediemarknaden. Vad ligger bakom dessa stora strukturaffärer och hur påverkar dessa mediemångfalden? I vår nya rapport Medieutveckling 2019 – Mediemångfald beskriver vi medieutvecklingen från 1970-talet fram till idag utifrån några händelser som haft stor inverkan.

Vi konstaterar att de svenska mediekonsumenterna de senaste årtiondena fått tillgång till ett näst intill oändligt medieutbud på en mängd plattformar producerat av många olika aktörer, både svenska och utländska, public service och kommersiella. Valfriheten på mediemarknaden har växt.  

Det är sannolikt att utbudet av underhållning, drama och sport fortsätter att vara stort och att det finns ett fortsatt stort utbud av internationella nyheter. Däremot finns det en risk för ett minskat utbud och en minskad mediemångfald inom segmentet svenska nyheter och lokal journalistik. Det är dyrt att producera journalistik och nyheter vilket gör det svårt att nå lönsamhet.

Radio- och tv-marknaden kännetecknas sedan flera år av ett fåtal ägare och nu utvecklas ägarstrukturen på tidningsmarknaden åt samma håll. Allt talar för att vi kommer att se en fortsatt konsolidering på den svenska tidningsmarknaden.

Om rapporten

Myndigheten för press, radio och tv har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndigheten ska även publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Som ett led i det arbetet publicerar myndigheten flera rapporter varje år om medieutvecklingen i Sverige. Den här rapporten beskriver mediemångfaldens utveckling. Vi har gjort ett urval av de händelser och större förändringar som tillsammans och i vissa fall var för sig har haft en stor påverkan på medielandskapets utveckling. Vi har även tagit fram en tidslinje  där det går att följa utvecklingen från 1970 till 2019.

Läs och ladda ner hela rapporten Mediemångfald samt tidslinjen som ensam bilaga. Du hittar dem i länklistan under artikeln.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-12-19