Mediekonsumtion

Idag publicerar Myndigheten för press, radio och tv två nya rapporter om svenskarnas mediekonsumtion. Den ena rapporten handlar om svenskarnas nyhetsvanor och är skriven av Ulrika Andersson, forskare på SOM-institutet och den andra rapporten beskriver hur svenskarnas mediekonsumtion blir allt mer digital.

Svenska nyhetsvanor 2018

I rapporten Svenska nyhetsvanor 2018 konstateras det att svenskarna är ett nyhetsintresserat folk. Tillgången till nyheter har aldrig tidigare varit så omfattande som den är nu. Det gäller inte minst det utbud som erbjuds via internet och mobila appar. Aldrig förr har det funnits så mycket att välja på för den som är intresserade av nyheter och aldrig förr har det varit så enkelt att välja bort etablerade medierna för att välja utifrån personliga referensramar. Resultatet av den strukturomvandlingen syns bland annat i den generella nyhetsanvändningen, där digitala plattformar har kommit att få en allt mer central roll.  Valet av nyhetsmedier och plattformar varierar stort mellan olika grupper i samhället.

Den plattform som på kort tid slagit igenom allra snabbast är sociala medier. Fyra av fem svenskar tar del av nyheter via sociala medier minst tre av veckans dagar. Det regelbundna papperstidningsläsandet har minskat kraftigt i alla grupper samtidigt har nyhetsanvändning på nätet blivit etablerat, särskilt bland unga och yngre medelålders. Förändringens omfattning skiftar dock, både mellan olika medier och mellan olika grupper i samhället. Läs mer om hur den skiftar i den rapport Ulrika Andersson, docent och forskare vid SOM-institutet, skrivit på uppdrag av myndigheten.

Mediekonsumtion 2018

Den andra rapporten, Mediekonsumtion 2018, bekräftar bilden av hur vår mediekonsumtion blir allt mer digital med stöd av statistik från bland annat Nordicom, MMS Mediemätning Skandinavien, Kantar Sifo och Internetstiftelsen. En slutsats som går att dra av statistiken är att klyftan mellan den yngsta och den äldsta generationens medieanvändning blir allt tydligare. De traditionella medierna används i mycket större utsträckning av de äldre och i mycket mindre utsträckning av de yngre men de traditionella medierna tar fortfarande mer tid av vår totala medieanvändning.

Tv och sociala medier är de medier som används mest en vanlig dag. De digitala medierna ökar, tv är stabilt men radio och dagstidningar minskar.

Användning av medier 2015/2017

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 och 2017 i procent. Källa: Nordicom Mediebarometern 2017

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 och 2017 i procent. Källa: Nordicom Mediebarometern 2017


Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-07-11