Medieekonomi

I denna rapport, som ersätter de tidigare rapporterna Dagspressens ekonomi och delvis Medieutveckling, strävar vi efter att ge en övergripande bild av hur ekonomin ser ut bland de svenska medieföretagen.

2018 var sämsta året någonsin för en hårt ansatt dagstidningsmarknad

2018 var ett motsägelsefullt år för mediernas ekonomi. Samtidigt som reklammarknaden visade på omsättningsrekord var 2018 det sämsta året någonsin för den svenska dagstidningsmarknaden. Men både den svenska radio- och tv-branschen har uppvisat ett positivt resultat. TV4 AB:s rörelseresultat var det starkaste någonsin för företaget. Omsättningen för den svenska radioreklammarknaden passerade för första gången en miljard. Spotify förstärkte sin position som Sveriges största medieföretag men går fortfarande med förlust. Facebook, Google och Netflix har på kort tid ökat sina marknadsandelar i Sverige. Under 2018 svarade de tillsammans för omkring två tredjedelar av den digitala reklamförsäljningen.

Omsättningen var den högsta någonsin på reklammarknaden

Sverige hade en stark ekonomisk konjunktur 2018 och för femte året i följd ökade reklamförsäljningen i Sverige. Omsättningen på 39,9 miljarder var den högsta någonsin på reklammarknaden. Men annonseringen i tryckta dagstidningar minskade med 11 procent och internetannonseringen ökade med 13 procent. 54 procent av varje reklamkrona investerades under 2018 i nätbaserade kanaler. Det gör den svenska reklammarknaden till en av de mest digitala reklammarknaderna i världen.

Digitala prenumerationer kompenserar inte för nedgången i de tryckta

Den viktigaste förklaringen till de sjunkande intäkterna i den svenska tidningsbranschen under det senaste decenniet är en fallande annonsförsäljning. Under 2018 redovisade många av landets tidningsföretag en stark tillväxt i försäljningen av digitala prenumerationer. Tillväxten kompenserade dock inte för nedgången för tryckta tidningar, vilket innebär att tidningsförsäljningen som helhet fortsatte att minska under året.

Kvällstidningarna svarade för mer än hälften av dagspressens digitala annonsintäkter

Samtidigt finns det stora skillnader inom dagspressen. De två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen svarade under 2018 ensamma för mer än hälften av dagspressens samlade digitala annonsintäkter. Till skillnad från morgontidningarna lyckades också kvällspressen öka sina annonsintäkter under året. De två kvällstidningarna är genom sin stora räckvidd på nätet direkta konkurrenter till landsortspressen på de lokala annonsmarknaderna.

TV4 AB hade rekordstarkt resultat

Den svenska tv-branschen är däremot inte en bransch i kris. Både TV4 och Nent Group är de mer lönsamma rörelserna på den svenska mediemarknaden. TV4 AB:s rörelseresultat på 1 374 mkr var det starkaste någonsin för företaget. En förklaring till TV4s rekordstarka resultat var att investeringarna i tv-reklam visade på god tillväxt.

Den svenska radioreklammarknaden passerade en miljard

Även investeringarna i radioreklam uppvisade en positiv utveckling. Tillväxten på 9 procent innebar att omsättningen för den svenska radioreklammarknaden för första gången passerade en miljard (1 074 mkr). Med en andel av den samlade reklammarknaden på 3 procent, är radion alltjämt ett mycket litet reklammedium i Sverige.

Spotify förstärkte sin position som Sveriges största medieföretag

Musiktjänstföretaget Spotify, som i april 2018 introducerades på den amerikanska Nasdaq-börsen, förstärkte under året sin position som Sveriges största medieföretag. Omsättningen på drygt 54 miljarder kronor var dubbelt så hög som omsättningen för Bonnier, som var näst störst. Båda företagen gick dock med förlust.

Bakgrund 

I Medieekonomi 2019 kan du läsa om de samband som finns mellan konjunkturen, reklammarknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi. Rapporten har tagits fram i samverkan med Nordicom vid Göteborgs universitet. För analysen svarar docent Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-10-23