Diagram och grafer på papper och skärmar.

Mer om media

Under mer om media hittar du korta beskrivningar av den svenska radio- och tv-marknaden, presstödet samt public service. Vill du läsa mer om medieutvecklingen finns även våra rapporter här och länkar till andra webbplatser. I vårt nyhetsrum länkar vi till aktuella nyheter inom området.

Vi har i uppdrag att följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Därför följer vi utvecklingen genom att särskilt bevaka och informera om ägande- och branschstruktur, statistik, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Som en del av bevakningen publicerar vi rapporter om mediepolitik, ekonomi, konsumtion och utbud under rubriken medieutveckling. 

Senast uppdaterad 2018-01-02