2020-04-02

  Förändringar i kanalutbudet i marknätet

  UPPDATERAD: Den 1 april började en ny sändningsperiod för marksänd tv. Det innebar vissa förändringar i kanalutbudet. Vi får en del frågor om det nya kanalutbudet då vissa kanaler försvinner och några nya tillkommer. Därför tänkte vi försöka svara på några av dessa frågor och förtydliga vad det är som gäller.

  Vi har gett tillstånd till 48 kanaler att få sända tv i marknätet. Utöver ett tillstånd från oss behöver kanalerna även ett avtal med operatören som distribuerar kanalen till dig, dvs. Boxer. Därför kan det ibland hända att en kanal har tillstånd från oss men saknar avtal med operatören och därför försvinner den från ditt utbud. 

  Nya kanaler i marknätet

  Följande kanaler är nya i marknätet

  • C More Fotboll/Hockey/Stars HD har delats i två kanaler C More Hockey och C More Fotboll/Stars HD
  • Fight Sports (sd)
  • Viasat Film Premiere (sd men hd över tid)
  • Viasat Hockey (sd)
  • Viasat Motor (sd)
  • Viasat Sport Premium (sd men hd över tid)

  För att kunna sända krävs i vissa fall även avtal med betal-tv-operatören Boxer

  Programbolagen väljer själva om det ska vara möjligt att se deras kanaler utan kostnad eller om det ska krävas någon form av abonnemang. Det krävs idag inget abonnemang för att kunna se på kanalerna TV4, TV6 och TV Finland. 

  För övriga kanaler har programbolagen valt att tittarna ska ha någon form av tv-abonnemang det hanteras av betal-tv-operatören Boxer (Com hem/Tele2). Programbolagen måste därför träffa avtal med Boxer om abonnemangstjänsten. På Boxers webbplats framgår vilka de redan har träffat avtal med och vilka som är under förhandling. 

  https://www.boxer.se/kundservice/information/forandringar-i-det-marksanda-natet

  Inget avtal för kanalerna TV4 Fakta och TV4 Film

  Vad gäller kanalerna TV4 Fakta och TV4 Film har parterna enligt Boxer inte kommit överens. På Boxers webbplats kan du läsa det senaste från förhandlingen. https://www.boxer.se/kundservice/information/aktuellt

  Myndigheten har med anledning av det ställt frågor till TV4 AB (Bonnier Broadcasting) som har tillstånd för dessa två kanaler om hur de ser på möjligheterna att fortsätta sända dessa.

  Kanaler som programbolagen inte längre har tillstånd att sända i marknätet

  Följande kanaler får inte längre sändas i marknätet

  • BBC Brit
  • Boomerang 
  • Disney Channel  
  • Disney XD 
  • H&C (Horse & Country)
  • History Channel 
  • Travel Channel
  • VH1

  Därför fick programbolagen inte fortsatt tillstånd att sända vissa kanaler

  Så gjordes urvalen

  Antalet ansökningar var fler än det fanns platser varför MPRT fick göra ett urval. Urvalsförfarandet framgår av radio-och tv-lagen och ska så långt som möjligt ske på objektiva grunder och det finns ingen rätt till automatisk förlängning eller förtur för de kanaler som redan sänt i marknätet. Utgångspunkten för myndighetens bedömning var att det ska finnas en bredd i programutbudet med såväl tv-kanaler med ett blandat innehåll som kanaler med smalare programinnehåll och som tillhandahålls av flera av varandra oberoende ägare. Som ett av flera mått på efterfrågan på en tv-kanal tog MPRT viss hänsyn till en kanals tittartidsandelar. Även de sökandes prioriteringar mellan sina egna programtjänster vägdes in i den samlade bedömningen. 

  • Då efterfrågan av barnkanaler har minskat över tid gav MPRT färre tillstånd för barnkanaler, varför kanalerna Boomerang, Disney Channel och  Disney XD inte fick tillstånd.
  • Ansökan för History Channel kom in för sent och avvisades. History Channel fick därför inte heller vara med i urvalet bland vilka som skulle få tillstånd.  
  • Horse & Country ansökte endast om sändningar i hd-kvalitet och dess ansökan avslogs med hänsyn till att denna kvalitet är utrymmeskrävande och att hd-tillstånd gavs till andra kanaler där efterfrågan på hd-kvalitet ansågs högre.
  • Vid en sammantagen bedömning av både innehåll och ägande gavs inte heller tillstånd för BBC Brit, Travel Channel och VH1.

  För mer utförlig redogörelse se MPRT:s beslut dnr 19/02700 och Förvaltningsrättens domar BBC Brit (5771-20), Disney Channel och Disney Junior (5873-20), Cartoon Network och Boomerang (5856-20 6080-20)

  De tv-kanaler som vi har gett tillstånd till att sända i marknätet är:

  Tillståndshavare

  Programtjänstens beteckning

  Inom parentes anges sändningskvalitet

  (om bytt beteckning anges den tidigare beteckningen kursivt inom parentes) 

  Al Jazeera Media Network 

  Al Jazeera English (sd)

  Axess Publishing AB

  Axess (sd)

  BBC Studios Distribution Ltd 

  BBC Earth (sd)

  BBC Global News Ltd

  BBC World News (sd)

  C More Entertainment AB 

  C More First (sd)

  C More Entertainment AB

  C More Fotboll & Stars HD (hd)

  C More Entertainment AB 

  C More Golf & SF-kanalen (sd)

  C More Entertainment AB

  C More Live & Hits (sd)

  (C More Hockey & Hits)

  C More Entertainment AB 

  C More Hockey (sd)

  (C More Live)

  C More Entertainment AB

  C More Series (sd)

  C More Entertainment AB 

  Sportkanalen HD (hd)

  CSI Sports Network Ltd

  Fight Sports (sd)

  Discovery Corporate Services Ltd 

  Animal Planet (hd)

  Discovery Corporate Services Ltd

  Discovery Channel (sd)

  Discovery Corporate Services Ltd 

  Investigation Discovery

  Discovery Corporate Services Ltd

  Kanal 5 (sd)

  Discovery Corporate Services Ltd 

  Kanal 5 (hd)

  Discovery Corporate Services Ltd

  Kanal 9 (sd)

  Discovery Corporate Services Ltd 

  Kanal 11 (sd)

  Discovery Corporate Services Ltd

  TLC (sd)

  Eurosport SAS 

  Eurosport 1 (sd)

  Eurosport SAS

  Eurosport 2 (sd)

  Fox Networks Group Espana S.L. 

  FOX (sd)

  VIMN Netherlands B.V.

  MTV (sd)

  NGC Europe Ltd  

  National Geographic (hd)

  Nickelodeon International Ltd

  Nick Jr. (sd)

  Nickelodeon International Ltd 

  Nickelodeon (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd

  TV10 (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd 

  TV3 (hd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd

  TV3 (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd 

  Viasat Sport Extra (sd)

  (TV3 Sport)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd

  TV6 (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd 

  TV8 (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd

  Viasat Film Premiere (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd 

  Viasat Sport

  (Viasat Hockey)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd

  Viasat Motor (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd 

  Viasat Series (sd)

  Nordic Entertainment Group UK Ltd

  Viasat Sport Premium (sd)

  Sverigefinska Riksförbundet 

  TV Finland (sd)

  Turner Broadcasting System Europe Ltd

  Cartoon Network (sd)

  Turner Broadcasting System Europe Ltd 

  CNN International (sd)

  TV4 AB

  Sjuan (sd)

  TV4 AB 

  TV12 (sd)

  TV4 AB

  TV4 (sd)

  TV4 AB 

  TV4 Fakta (sd)

  TV4 AB

  TV4 Film (sd)

  TV4 AB 

  TV4 HD (hd)

  VIMN Netherlands B.V.

  Paramount Network (sd)

  Redaktionen

  Kommunikation och omvärldsbevakning

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-04-08