Vidaresändningsplikt i kabel- och ip-tv

Kabel- och ip-tv-nät som används för att sända till allmänheten omfattas av vidaresändningsplikten. Plikten gäller då ett större antal hushåll är anslutna till ett nät med flera kanaler och använder det som sitt huvudsakliga medel för att ta emot tv-sändningar. Kabel- eller ip-tv-operatören är då skyldig att se till att de som är anslutna till tv-nätet kan ta emot SVT:s kanaler utan särskild betalning.

Vilka kanaler omfattas?

Följande kanaler ska vidaresändas:

  • SVT1
  • SVT2
  • Barnkanalen/ SVT24
  • Kunskapskanalen

Regionala sändningar i dessa kanaler ska sändas i det område de är avsedda för.

I ett nät med både analoga och digitala sändningarna ska tittarna kunna ta emot SVT1 och SVT2 analogt. Operatören får själv bestämma om kanalerna SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen ska sändas analogt eller digitalt.

Om nätet når fler än 100 bostäder ska även en lokal-tv-kanal vidaresändas om det finns en lokal kabelsändarorganisation med förordnande på orten. Exempel på en sådan kanal är Öppna kanalen.

Vilka nät omfattas inte?

  • Villaägare - Operatören är inte skyldig att vidaresända till villor eller andra hushåll som har möjlighet att ta in marksändningar med egen antenn.
  • Rättigheter saknas - Vidaresändningsplikten gäller bara om operatören har fått rättigheter att sända de kanaler som omfattas.

Vilka kostnader kan jag förvänta mig?

  • Kanaler som omfattas av vidaresändningsplikten ska distribueras utan kostnad för själva mottagningen. Operatören har däremot rätt att ta en skälig service- och underhållsavgift för nätet.
  • Du behöver en digital-tv-box och ett programkort för att kunna ta emot digitala sändningar. Dessa inköp och kostnader måste du som boende själv stå för.

Vad händer om operatören inte vidaresänder?

Om du anser att operatören inte uppfyller vidaresändningsplikten kan du göra en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv. Vi utreder frågan och kan förelägga operatören att vidaresända. Föreläggandet kan förenas med vite.

Dispens

Vi kan meddela undantag från skyldigheten att vidaresända om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas tekniska eller ekonomiska hinder. Det kan vara mindre kabelnät eller i kabelnät med begränsat frekvensutrymme.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-02-20