Databasanmälan

Massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd för sina databaser och ska då anmäla utgivare och namnen på databaserna till oss på Myndigheten för press, radio och tv. En databas kan till exempel vara en webbplats.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur gör jag en databasanmälan?

Om din databas eller webbplats omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska du anmäla den och vem som är utgivare till oss. Du anmäler ansvarig utgivare via våra e-tjänster.

Tänk på att:

 • I webbplatsens namn ska domännamnet ingå, som tvportalen och www.tvportal.se. Finns databasen tillgänglig på flera domänadresser räcker det att en av dem anges i namnet. Vi bedömer inte om namnet är förväxlingsbart med tidigare anmälda databaser.
 • Utgivaren måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Läs mer om vad som gäller för utgivare här.
 • Vi prövar inte om databasen har ett automatiskt grundlagsskydd, den bedömningen måste du som anmälare själv göra.

Vad är en databas?

Begreppet databas i grundlagen avser inte det tekniska begreppet utan syftar i stället på en sammanhållen produkt som publiceras på internet. En databas kan vara till exempel en webbplats.

Varför ska jag anmäla min databas?

Ett massmedieföretag som driver en databas som uppfyller kriterierna för att omfattas av det automatiska grundlagsskyddet är skyldiga att anmäla databasen till oss.

Vad är ett massmedieföretag?

Som massmedieföretag räknas:

 • Redaktioner för periodiska skrifter
 • Radio- och tv-redaktioner
 • Tryckerier
 • Bok- och musikförlag
 • Nyhetsbyråer.

När omfattas en databas av grundlagsskydd?

För att en databas (till exempel webbplatser eller appar) ska kunna omfattas av grundlagsskyddet krävs det bland annat att:

 • den är tillgänglig för allmänheten
 • den tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den
 • den är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning
 • innehållet inte kan ändras av någon annan än redaktionen

Diskussionsforum, artikelkommentarer, gästböcker och liknande som inte är förhandsmodererade omfattas inte av grundlagsskyddet och måste avskiljas från den övriga webbsidan.

Läs mer om grundlagsskydd

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-05-28