gammal svart telefon står på ett brunt underlag med en turkos bakgrund.

Kontakta programföretag

Innan du vänder dig till oss på myndigheten bör du i vissa fall först vända dig till programbolaget. Det kan handla om att du vill få en sakuppgift rättad eller du vill framföra en åsikt som granskningsnämnden inte kan pröva.

Vill du få en uppgift rättad?

Om du tycker att en sakuppgift behöver rättas eller att du bör få bemöta kritik, ska du vända dig till programbolaget så snart som möjligt. Om dina önskemål inte uppfylls kan du vända dig till granskningsnämnden och anmäla inslaget.

Hur behandlar programbolagen nämndens beslut?

Vill du veta mer om hur programbolagen behandlar nämndens beslut och hur de ser på reglerna för sändningarna kan du kontakta programbolagen direkt.

Kontaktuppgifter till programbolag

Programbolag Telefon Webbplats
Sveriges Television (SVT) 08-784 00 00 www.svt.se
Sveriges Radio (SR) 08-784 50 00 ww.sr.se
Sveriges Utbildningsradio (UR) 08-784 40 00 www.ur.se
TV4 08-459 40 00 www.tv4.se


Vill du framföra åsikter till programbolagen?

Vissa frågor prövar inte granskningsnämnden, exempelvis frågor om tycke och smak. Det är inte heller nämndens uppgift att bedöma kvaliteten på innehållet i enskilda program. Har du synpunkter på dessa typer av frågor ska du vända dig direkt till programbolagen.

Kontaktuppgifter till programbolagens tittar- och lyssnarservice

Programbolag Telefon E-post
Sveriges Television Tittarservice 08-784 20 00 tittarservice
Sveriges Radio Lyssnarservice 08-784 84 84 lyssnarservice@sr.se
TV4:s Tittarombudsman 020-44 44 44 tittarombudsmannen@tv4.se
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-11-16