Om reglerna inte följs

Granskningsnämndens beslut kan vara friande, fällande eller friande med kritik. Följden av ett fällande beslut beror på vilken bestämmelse som programföretaget har överträtt.

Offentliggörande

När ett programföretag fälls för att inte ha följt regler om innehållet ska företaget offentliggöra beslutet på ett lämpligt sätt. Företagen brukar vanligtvis läsa upp en redogörelse för beslut i en sändning, en så kallad pliktsändning.

Särskild avgift

Vid överträdelse av reglerna om otillbörligt gynnande, reklam och sponsring kan nämnden ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att programföretaget ska betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften kan vara lägst 5 000 kronor och högst 5 miljoner kronor. Avgiften betalas till staten.

Vite

Nämnden kan förelägga ett programföretag vid vite att följa bestämmelser om till exempel sändningsbeteckning eller varning för våldsskildringar i tv. Det är ett påtryckningsmedel för att få programföretaget att rätta sig efter nämndens beslut. Om företaget inte följer ett vitesföreläggande kan nämnden ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet ska dömas ut.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2015-04-29