Ett anteckningsblock med en penna ligger på ett bord i förgrunden. I bakgrunden syns en rad med tomma stolar.

Granskningsnämnden för radio och tv

Inom Myndigheten för press, radio och tv finns även granskningsnämnden för radio och tv som ett självständigt beslutande organ. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

Granskning sker antingen genom att du som tittare och lyssnare anmäler ett program eller på initiativ av oss. Av alla anmälningar som kommer in till oss är det bara några som bedöms av hela nämnden. Ärenden som tas upp i nämnden är ofta mer komplicerade eller är principiellt viktiga.

I granskningsnämnden sitter en ordförande, sex ledamöter samt fyra ersättare. Samtliga är utsedda av regeringen. Ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Myndigheten fungerar som ett kansli åt granskningsnämnden och vi tar emot alla anmälningar från allmänheten och bereder ärenden till nämnden.

Ledamöter utsedda av regeringen.

 • justitierådet Dag Mattsson (ordförande)
 • bankjuristen Ulrika Hansson
 • journalisten Clas Barkman
 • producenten och projektledaren Berivan Yildiz
 • kommunikationskonsulten Staffan Dopping
 • psykologen och medicine doktor Malin Bergström
 • regissören och rådgivaren Bo-Erik Gyberg

Ersättare:

 • justitierådet Malin Bonthron (vice ordförande)

Granskningsnämndens sammanträden

Granskningsnämnden sammanträder vanligtvis en till två gånger per månad. Besluten nämnden fattar publiceras sedan på vår webb en vecka efter mötet.

Inplanerade sammanträden hösten 2018

 • Måndagen den 27 augusti            
 • Måndagen den 10 september           
 • Måndagen den 24 september       
 • Måndagen den 8 oktober  
 • Måndagen den 22 oktober           
 • Måndagen den 5 november       
 • Måndagen den 19 november           
 • Måndagen den 3 december
 • Måndagen den 17 december
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-09-25