Lån och stöd från andra aktörer

Förutom de statliga stöden så kan ni som medieföretag också söka lån och stöd från andra aktörer, se nedan.

Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa är ett EU program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kulturrådet tillsammans med Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för programmet som pågår mellan 2021 - 2027. Under perioden ska 2,4 miljarder euro fördelas till internationella samarbeten, rörlighet och nya former av kulturellt skapande. Under programperioden kommer flera utlysningar med olika inriktning att äga rum.

Nytt för programperioden är ’nyhetsinitiativet’. Den binder samman existerande och nya handlingsplaner och ger stöd till journalistiksektorn och nyhetsmedier. En fri, mångsidig och livskraftig mediamiljö är väsentligt för ett demokratiskt samhälle med informerade medborgare. Stöden syftar även till att främja konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.

Under hösten finns det två aktuella utlysningar inom Kreativa Europa som riktar sig till journalister och nyhetsmedier.

  • Stöd till europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier. Det här är ett stöd till journalistik, nyhetsmedier och medie- och informationskunnighet i programmet som ska finansiera samarbetsprojekt för nyhetsmedier. Fokus ligger på att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier, samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet.
  • Försvara mediefrihet och pluralism. Detta stöd syftar till att stödja mediepluralism och ge bättre förutsättningar för att öka journalisters säkerhet.Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. Deadline för ansökan är den 7 september 2022 kl. 17.00.

Du kan läsa mer om stödet på Kreativa Europa MEDIA/Filminstitutets hemsida.

Kreatörslånet från Marginalen Bank

Genom Kreativa Europa och Filminstitutet erbjuds sedan 2020 ett lån riktat till kommersiella företag inom kulturella och kreativa näringar. Det omfattar därmed också företag inom press, radio och tv. Lånet är från 100 000 till 1 000 000 kronor och ska användas för rörelsekapital eller för finansiering av investeringar. Marginalen Bank erbjuder dig som har en kommersiell verksamhet med upp till 250 anställda att ansöka om Kreatörslånet. Syftet är att stärka små och medelstora företag inom de kulturella och kreativa näringarna så att de kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga.