Nytt mediestöd 2024

Regeringen beslutade den 14 oktober 2021 att tillsätta en Mediestödsutredning med syfte att utreda och förankra förändringar i press- och mediestöden. Den 27 juni 2022 redovisade utredningen sina förslag med avsikten att bestämmelserna om det nya mediestödet ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Mediestödsutredningen gjorde en analys av konsekvenserna av medieutvecklingen och lämnade förslag om hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom förändringar för att anpassa stöden till det moderna medielandskapet. Enligt utredningens förslag ska driftsstödet som funnits sedan 1970-talet ersättas med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal.

Redaktionsstöd ska enligt förslaget lämnas i form av allmänt redaktionsstöd och utökat redaktionsstöd. Bestämmelserna om distributionsstöd förs över från presstödsförordningen.

 Mediestöd kommer även att lämnas i form av ett tillfälligt stöd, övergångsstöd, för tidningar som haft driftsstöd. Det så kallade ”varannandagsstödet”, det vill säga stödet för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag, kvarstår till 2025 men regleras i en egen förordning (2021:1205).

Det nya mediestödet omfattar fem stödformer:

  • Allmänt redaktionsstöd
  • Utökat redaktionsstöd
  • Distributionsstöd 
  • Övergångsstöd
  • Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Det nya mediestödet är teknikneutralt. Mediets innehåll kan bestå av text, ljud, bild och rörlig bild och inkluderar bland annat dagspress, webb-tidningar och gratistidningar. 

Myndigheten arbetar med att ta fram föreskrifter och ett ansökningsförfarande. Det finns ännu ingen information om när en ansökningsomgång för 2024 kommer att öppna.