Tillstånd eller registrera

Om du ska sända radio eller tv behöver du ett tillstånd eller registrera din sändning hos oss. Beroende på sändningsform så gäller lite olika regler för detta. Vissa tillstånd, till exempel tv-sändningar i marknätet, kan endast sökas vid särskilda ansökningsperioder, medan andra tillstånd och registreringar kan göras löpande. Här får du en översikt över vilka sändningsformer som kräver tillstånd eller bara registrering.

Tv

 

Översikt om du behöver ett tillstånd eller registrera din tv-sändning

Sändningsform Tillstånd Registrering Särskild period för ansökan/registrering
Marksänd tv Ja Nej Vart åttonde år*
Kabel-tv/iptv Nej Ja Nej
Satellit-tv Nej Ja Nej
Tillfälliga tv-sändningar Ja Nej Nej

*Ansökningsprocessen sker vanligtvis vart åttonde år. Tillstånd som återlämnas kan komma att annonseras ut under innevarande tillståndsperiod.

Radio

Översikt om du behöver ett tillstånd eller registrera din radiosändning

Sändningsform Tillstånd Registrering Särskild period för ansökan/registrering
Analog radio Ja Nej Vart åttonde år*
Digital radio Ja Nej Vart åttonde år*
Närradio Ja Nej Nej
Tillfälliga radiosändningar Ja Nej Nej

*Ansökningsprocessen sker vanligtvis vart åttonde år. Tillstånd som återlämnas kan komma att annonseras ut under innevarande tillståndsperiod.

Medier på nätet

Översikt om du behöver ett tillstånd eller registrera din sändning eller publicering på internet

Sändningsform Tillstånd Registrering Särskild period för ansökan/registrering
Webb-tv Nej Ja Nej
Beställ-tv Nej Ja Nej
Webb-radio Nej Ja Nej
Poddradio/beställradio Nej Nej* Nej
Webbplats/databas Nej Ja** Nej
Videodelningsplattform Nej Ja Nej
Utskick av nyhetsbrev Nej Ja Nej

*Sveriges Radio ska registrera sin beställradio
**Ska registreras om ni omfattas av det automatiska grundlagsskyddet

Massmedier har automatiskt grundlagsskydd

Databaser som drivs av aktörer som är massmedieföretag omfattas oftast av ett automatiskt grundlagsskydd och ska då registrera utgivare och namnen på databaserna till oss. Massmedier är till exempel nyhetssajter som Dagens Nyheter eller Aftonbladet.

Massmedier definieras enligt YGL som:

  • Redaktioner för periodiska skrifter
  • Radio- och tv-redaktioner
  • Tryckerier
  • Bok- och musikförlag
  • Nyhetsbyråer

Exempel: Webbplats och databas

För att en databas (till exempel webbplatser eller appar) ska kunna omfattas av grundlagsskyddet krävs det bland annat att:

  • Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten
  • Det är besökaren själv som aktivt söker upp den
  • Webbplatsen är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning
  • Innehållet inte kan ändras av någon annan än redaktionen

Diskussionsforum och artikelkommentarer som inte är förhandsmodererade omfattas inte av grundlagsskyddet och måste avskiljas från den övriga webbsidan.

Ansvarig utgivare för sändningarna

I samband med att ni registrerar eller söker tillstånd för en sändning behöver ni även utse en ansvarig utgivare. Ofta behöver ni även registrera utgivaren hos oss.

Ansvarig utgivare

Läs mer om vad det innebär att vara ansvarig utgivare.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.

För dig som sänder radio

Läs mer om de olika sändningsformerna för radio. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.

För dig som sänder tv

Läs mer om de olika sändningsformerna av tv. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.