Webbplatser och databaser

Webbplatser och databaser som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska registreras hos oss. För att omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska flera kriterier uppfyllas. Ett av grundkriterierna är att ni är ett massmedieföretag.

Begreppet databas i grundlagen syftar till en sammanhållen produkt som publiceras på internet. En databas är i de flesta fall en webbplats, men kan även vara en app till smarta telefoner och surfplattor.

För er som är ett massmedium

Är ni ett massmedieföretag som driver en webbplats som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska ni registrera webbplatsen hos oss. För att räknas som ett massmedium ska ni uppfylla vissa kriterier.

Yttrandefrihetsgrundlagen definierar ett massmedieföretag som:

 • Redaktioner för periodiska skrifter
 • Radio- och tv-redaktioner
 • Tryckerier
 • Bok- och musikförlag
 • Nyhetsbyråer

Vi prövar inte om databasen har ett automatiskt grundlagsskydd, den bedömningen måste du som anmälare själv göra.

Automatiskt grundlagsskydd

För att en databas (till exempel webbplatser eller appar) ska kunna omfattas av grundlagsskyddet krävs det bland annat att:

 • Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten
 • Det är besökaren själv som aktivt söker upp den
 • Webbplatsen är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning
 • Innehållet inte kan ändras av någon annan än redaktionen

Diskussionsforum och artikelkommentarer som inte är förhandsmodererade omfattas inte av grundlagsskyddet och måste avskiljas från den övriga webbsidan.

Registrera er webbplats och databas

Ni registrerar webbplatsen i vår e-tjänst. Vid registreringen anger ni uppgifter om själva webbplatsen och vem som driver den. Ni behöver även ange en ansvarig utgivare för webbplatsen samt skicka in bilagor som intygar uppgifterna.

Till e-tjänsten

Följande bilagor behöver skickas med i er ansökan

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis (där styrelse och firmatecknare framgår)

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits ska skickas med.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter över vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Grundlagsskydd för dig som inte är ett massmedium

Du som driver en webbplats men inte är ett massmedium kan också få den grundlagsskyddad. Genom att ansöka om ett utgivningsbevis från oss får din webbplats samma skydd som ett massmediums webbplats.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.