Webbsändning/Webb-tv

Webb-tv, eller webbsändning, är en tv-sändning som görs över internet, via till exempel en webbplats eller en app. I likhet med traditionellt sänd tablå-tv så är det sändaren som bestämmer när sändningen börjar och slutar. Det kan vara direktsändningar eller förinspelade program. Det krävs inget tillstånd men du måste registrera sändningen hos oss.

Webbsändningar som ska registreras

Det har blivit allt vanligare att webbsända från evenemang. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag, kyrkor eller föreningar som vill nå sina besökare på olika plattformar, till exempel via sin webbplats, Facebook eller Youtube. Vissa av dessa webbsändningar ska registreras hos oss.

Du ska registrera din webbsändning hos oss om:

 • Din sändning är riktad till allmänheten.
 • Du direktsänder ett program.
 • Du sänder ett förinspelat program på en bestämd tid.

Skillnaden mellan webb-tv och beställ tv

Webb-tv: Sändaren bestämmer när sändningen börjar eller slutar. Liknar traditionell tablå-tv.

Beställ-tv: Tittaren bestämmer själv vad och när den vill titta på något. Programmen väljs ur en katalog.

Så registrerar du sändningen

Du registrerar webbsändningen via vår e-tjänst och det är kostnadsfritt. I samband med registreringen ska du även ange en ansvarig utgivare samt skicka in vissa bilagor.

Till e-tjänsten

Följande bilagor behöver du skicka med i din ansökan

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter över vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas eller publiceras. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid hen som ensam bär ansvaret.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.