Poddradio

Poddradio är en tjänst som gör det möjligt att ladda ner ljudfiler till datorer, mobiler. Du som lyssnare kan själv välja när, hur och var lyssnandet sker. Poddar som laddas ner kräver inget tillstånd, utgivningsbevis eller annan registrering (förutom för public service-företagen).

Det här är poddradio

En podd eller poddradio är enkelt förklarat en ljudfil som du kan lyssna på via en webbplats eller i mobilen via någon av de plattformar som samlar och distribuerar poddar, till exempel Spotify eller Itunes. Det är du själv som väljer när, var och hur du vill lyssna på ett särskilt avsnitt.

Vi på myndigheten definierar poddar, eller poddradio, som databaser. Med databas menar vi här en sammanhållen produkt som publiceras på internet, där en webbplats är det vanligaste exemplet på en databas.

Skillnaden mellan webbradio och poddradio

Webbradio: Sändaren bestämmer när sändningen börjar eller slutar. Liknar traditionella radiosändningar i FM-bandet.

Poddradio: Lyssnaren bestämmer själv vad och när den vill lyssna på något. Programmen väljs ur en katalog.

Reglering för poddradio

Innehållet i poddradio regleras inte i radio- och tv-lagen för andra än public service-företagen. De innehållsregler som finns i radio- och tv-lagen om exempelvis reklam träffar inte innehållet i poddradio. Om innehållet även sänds i en sådan sändning som sker enligt en tablå eller är en direktsändning, omfattas innehållet i dessa sändningar av reglerna i radio- och tv-lagen.

Att podden är oreglerad innebär att denna medieform heller inte träffas av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär, lite förenklat, att det alltid är den som uttalar sig om något i podden som blir ansvarig för sitt uttalande. Det kan jämföras med t.ex en radiosändning som omfattas av YGL där det alltid är den ansvarige utgivaren som är ansvarig för det som publiceras.

Vi har inte utfärdat utgivningsbevis för poddar som distribueras via särskilda plattformar då vi i de fallen har ansett att podden inte har varit en egen databas på det sätt som krävs enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Relaterade länkar

Läs mer om vad som gäller för poddar i vår medieblogg och på TU:s webbplats (Tidningsutgivarna )