Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en form av massutskick av e-post och det kräver inget tillstånd från oss. Men ett massutskick av e-post kan räknas som en radiosändning om det uppfyller vissa kriterier och då automatiskt omfattas av grundlagsskyddet. Om ditt utskick omfattas måste du registrera ditt nyhetsbrev hos oss.

Utskick som ska registreras

Om ditt utskick uppfyller följande två kriterier omfattas det av grundlagsskyddet och ska registreras.

 • Utskicket är riktat till allmänheten
 • Samma meddelande skickas ut samtidigt till alla mottagare med samma information. Användarna ska alltså inte kunna skräddarsy innehållet.

Så registrerar du ditt utskick

Du registrerar webbsändningen via vår e-tjänst och det är kostnadsfritt. I samband med registreringen ska du även ange en ansvarig utgivare samt skicka in vissa bilagor.

Till e-tjänsten

Vid registreringen ska du:

 • Ange namnet på ditt massutskick (exempelvis nyhetsbrev)
 • Registrera en ansvarig utgivare för utskicket.

Följande bilagor behöver du skicka med i din ansökan

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter om vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas eller publiceras. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid hen som ensam bär ansvaret.

Det gäller efter du har registrerat utskicket

Som avsändare av e-postutskicket så måste du spara meddelandet i sex månader.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.