Allmänt om medier på nätet

Mycket av mediekonsumtionen idag sker inte genom de traditionella sätten för radio, tv och tryckta tidningar utan genom internet. Utbudet av medier på nätet är näst intill oändligt när både traditionella medier flyttar ut sitt innehåll samt att tekniken möjliggör för alla att publicera innehåll på nätet. Men att publicera innehåll på nätet är inte helt fritt utan det finns vissa skyldigheter oavsett om ni är ett stort företag eller om du är en privatperson.

Olika typer av medier på nätet

Med medier på nätet menar vi olika sätt att sända och publicera innehåll på internet. Gemensamt är att du använder olika internetbaserade plattformar för att publicera innehåll. Det kan vara både rörlig bild och ljud som kan vara direktsänt eller färdiga program för att ta del av när du själv väljer. Men det kan också vara webbplatser och databaser som publicerar information.

En webbplats är den absolut vanligaste formen av en databas, som i grundlagen definieras som en sammanhållen produkt som publiceras på nätet. Det krävs inga tillstånd för att starta en webbplats, men beroende på om du är en privatperson eller ett massmedieföretag så har ni olika skydd enligt grundlagen. Ett massmedieföretags webbplats är automatiskt grundlagsskyddad medan din webbplats som privatperson inte är det. Du kan dock välja att ansöka om ett utgivningsbevis för att få samma grundlagsskydd som massmedieföretagen.

Läs mer om webbplatser och databaser

Det är en webbsändning av tv eller radio som vänder sig till allmänheten där innehållet inte kan påverkas av dig som mottagare. I likhet med traditionellt sänd tablå-tv eller radio så är det sändaren som bestämmer när sändningen börjar och slutar. Det kan vara direktsändningar eller förinspelade program. För dig som tittar och lyssnar är det egentligen samma sak bara att du tittar och lyssnar via internet istället för tvn eller radion. Men för den som sänder programmen gäller olika regler för vanlig sändning och webbsändning. Det krävs inget tillstånd från oss men vissa webbsändningar ska registreras hos oss.

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler i yttrandefrihetsgrundlagen för webbsändningar. Nu ska endast traditionella massmedieföretag och de som har utgivningsbevis för databas registrera sina webbsändningar och utgivare hos oss. Med massmedieföretag avses här förlag (inte för endast digitala produkter), tryckeri, nyhetsbyrå eller redaktion för tryckt tidning/radio/tv. 

Registreringsplikt för sändningar gäller även den som är en leverantör av medietjänster enligt radio- och tv-lagens definition, men för dessa ska inte längre en utgivare registreras. En leverantör av en medietjänst har det redaktionella ansvaret för valet av innehållet i en sändning och avgör hur innehållet struktureras.

Läs mer om webb-tv 

Läs mer om webbradio

 

Beställ-tv är en internetbaserad tjänst där tittaren själv väljer vad och när den vill se ett program. Ofta kallas tjänsterna även ”video on demand” (VOD). Tjänsten riktar sig till en bred publik och utbudet av program i tjänsten är utvalt och katalogiserat. Beställ-tv kan till exempel vara en särskild del på en nyhetstidnings webbplats där rörliga klipp och program samlats eller en medietjänst med ett blandat utbud av serier och filmer.

Läs mer om beställ-tv

Poddradio är en tjänst som gör det möjligt att ladda ner ljudfiler till datorer och mobiler. Du som lyssnare kan själv välja när, hur och var lyssnandet sker. Poddradio kräver inget tillstånd och du behöver inte heller registrera den hos oss på Myndigheten för press, radio och tv.

Innehållet i poddradio regleras inte i radio- och tv-lagen. De innehållsregler som finns i radio- och tv-lagen om exempelvis reklam träffar därför inte innehållet i poddradio. Om innehållet även sänds i en sådan sändning som sker enligt en tablå eller är en direktsändning, omfattas innehållet i dessa sändningar av reglerna i radio- och tv-lagen. 

Läs mer om poddradio

Nyhetsbrev är en form av massutskick av e-post och det kräver inget tillstånd från oss. Men ett massutskick av e-post kan räknas som en radiosändning om det uppfyller vissa kriterier och då automatiskt omfattas av grundlagsskyddet. Om så är fallet för ditt utskick måste du registrera ditt nyhetsbrev hos oss.

Läs mer om utskick av nyhetsbrev

Läs mer om medieutveckling

Läs mer om utvecklingen av medier och vår konsumtion.

Utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis ger din webbplats grundlagsskydd. Läs mer om utgivningsbevis här.