Tillfälliga tv-sändningar

En tillfällig tv-sändning är precis som det låter - en sändning under en begränsad tid, upp till två veckor. Det kan till exempel handla om att du vill sända en tävling eller händelse på din ort.  En tillfällig tv-sändning görs i marknätet som har ett begränsat utrymme och därför behöver du ansöka om ett tillstånd hos oss. Förutom ett tillstånd från oss behöver du även ett frekvenstillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS)

Ansökan om att få tillstånd för tillfälliga tv-sändningar sker i två steg

 1. Du ansöker om tillfälligt tillstånd att få sända hos oss (MPRT)
 2. Du ansöker om frekvenstillstånd hos PTS.

Det är PTS som avgör om det finns plats i marknätet och vilken kanalplats du i så fall får sända på. Eftersom utrymmet är begränsat så är det inte säkert det finns plats i nätet även om du har fått ett tillstånd från oss.

Tillfälliga sändningar, exempelvis från evenemang eller provsändningar som sänds till allmänheten i en kommun, region eller i hela landet.

 • Sändningar som endast når en mycket begränsad publik.
 • Sändningen kan tas emot utan tekniska hjälpmedel, till exempel vid högtalarutrop, bilbingo eller projicering av film.

I dessa fall behöver du vända dig till PTS för att få tillstånd för radiosändare och frekvens.

1. Så ansöker du om tillfälligt tillstånd

Du ansöker om tillstånd för tillfällig tv-sändning i vår e-tjänst. När du lämnar in din ansökan behöver du samtidigt skicka med vissa bilagor. Du ska dessutom registrera en ansvarig utgivare för sändningen.

Följande bilagor behöver du skicka med i din ansökan 

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Lista över vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Till e-tjänsten

2. Så ansöker du om frekvenstillstånd

När du har fått tillstånd från oss måste ansöka om att få använda en radiosändare, ett så kallat frekvenstillstånd, hos PTS. De beslutar om de tekniska förutsättningarna för att få sända, det vill säga sändarens placering, frekvens, effekt, antennhöjd och kanalplats.

Ansök om frekvenstillstånd på PTS webbplats

Det här gäller när du fått ditt tillstånd

Ett tillfälligt sändningstillstånd från oss gäller upp till två veckor.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.