Satellit-tv

Med satellit-tv menas att tv-signalen sänds ut till mottagaren via en satellit i rymden och tas emot via en parabolantenn. Dessa sändningar behöver inget tillstånd av oss men vissa av dem ska registreras.

Sändningar via satellit som ska registreras

Ni ska registrera sändningen om ert programföretag är etablerat i Sverige och sänder ut via satellit och signalen kan tas emot i något EES-land (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområden)

Så registrerar du en satellitsändning

Du registrerar sändningen kostnadsfritt i vår e-tjänst. I tjänsten ska du göra följande:

  • Registrera din sändning.
  • Ange beteckningen för sändningen.
  • Skicka in efterfrågade dokument som till exempel firmateckningsbevis för organisationer.

Tänk på att namnet på sändningen ska vara unikt och att om ni byter namn på sändningen så måste ni registrera ändringen hos oss. I e-tjänsten kan ni läsa mer om hur registreringen går till och vilka dokument som ska skickas in

Ansvarig utgivare för satellitsändningen

Alla programföretag som registrerar satellitsändningar hos oss är skyldiga att utse en ansvarig utgivare. Men utgivaren behöver inte anmälas till oss utan det är programföretagen själva som måste föra register över sina utgivare.

Till e-tjänsten

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.