Marksänd tv

Sändningsutrymmet för tv-sändningar i marknätet är begränsat och därför krävs det ett tillstånd från oss. Vid en utlysning av lediga tillstånd kan programföretag som har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna ansöka om tillstånd att sända tv i marknätet. När vi beslutar om tillstånd tar vi bland annat hänsyn till helheten i utbudet - det ska finnas något för alla smaker och av flera olika aktörer. Tillsammans med public service-kanalerna, som regeringen beslutar om, så skapas en mångfald i utbudet för den marksända tv:n.

Nu gällande tillstånd

De nu gällande tillstånden trädde i kraft 1 april 2020 och löper till och med 31 december 2025. Vid den senaste ansökningsomgången så beslutade vi att ge ut 45 nationella och 1 regionalt tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Hur många kanaler som får plats i marknätet beror på flera faktorer, bland annat hur många som söker, om de söker för hd- eller sd-sändningar samt hur stort sändningsutrymme det finns att tillgå. Det är regeringen som beslutar om hur stort utrymmet är.

Fakta - Nuvarande tillstånd för marksänd tv

Antal beviljade tillstånd

 • 44 nationella
 • 1 regionalt

Antal kanaler i hd-kvalitet

 • 7 hd-kanaler

Ytterligare 5 kanaler kommer att kunna gå över att sända i hd-kvalitet under tillståndsperioden.

Tillstånd för Public serviceföretagen

 • Regeringen beslutar om sändningstillstånden för public serviceföretagen (SVT1, SVT2 med flera)

Läs mer om kanalutbudet i marknätet

På Teracoms webbplats kan du läsa mer om kanalutbudet i marknätet.

Till Teracoms webbplats

Tillståndshavare - Programtjänstens beteckning

Uppdaterad: 29 jul 2022
(Observa att  Nent Group bytt namn till Viaplay Group den  27 maj 2022.)

 • AETN UK Germany GmbH - History Sweden
 • Aftonbladet Hierta AB - Godare
 • Al Jazeera Media Network - Al Jazeera English
 • Axess Publishing AB - Axess
 • BBC Global News Ltd - BBC World News
 • BBC Studios Distribution Ltd - BBC Earth
 • C More Entertainment AB - C More First
 • C More Entertainment AB - C More Fotboll & Stars HD
 • C More Entertainment AB - C More Mix & SF-kanalen
 • C More Entertainment AB - C More Hockey
 • C More Entertainment AB - C More Live & Hits
 • C More Entertainment AB - C More Series
 • C More Entertainment AB - Sportkanalen HD
 • CSI Sports Network Ltd - Fight Sports
 • Discovery Communications Benelux B.V. - Animal Planet
 • Discovery Communications Benelux B.V. - ID
 • Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG - Discovery Channel
 • Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG - Kanal 11
 • Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG - Kanal 5
 • Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG - Kanal 9
 • Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG - TLC
 • Eurosport SAS - Eurosport 1
 • Eurosport SAS - Eurosport 2
 • VIMN Netherlands B.V.- Nick Jr.
 • VIMN Netherlands B.V.- Nickelodeon
 • Via Play Group Sweden AB - TV10
 • Via Play Group Sweden AB - TV3
 • Via Play Group Sweden AB - TV6
 • Via Play Group Sweden AB - TV8
 • Via Play Group Sweden AB - V Film Action
 • Via Play Group Sweden AB - V series
 • Via Play Group Sweden AB - V sport 1
 • Via Play Group Sweden AB - V sport extra
 • Via Play Group Sweden AB - V sport motor
 • Via Play Group Sweden AB - V sport premium
 • Sverigefinska Riksförbundet - TV Finland
 • The Walt Disney Company Iberia S.L. - National Geographic
 • The Walt Disney Company Iberia S.L. - National Geographic Wild
 • Turner Broadcasting System Europe Limited - Cartoon Network
 • Turner Broadcasting System Europe Limited - CNN International
 • TV4 AB - Sjuan
 • TV4 AB - TV12
 • TV4 AB - TV4
 • VIMN Netherlands B.V. - MTV
 • VIMN Netherlands B.V. - MTV 00´s

Nästa period för ansökan

Nästa ansökningsperiod kommer preliminärt vara under 2025. Det kan dock hända att det uppstår ledigt frekvensutrymme under den nuvarande tillståndsperioden och då kan det bli aktuellt med en ny ansökningsomgång för att fylla utrymmet.

Detta krävs för att få söka tillstånd

För att ni som programbolag ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni först och främst har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ska ni vara beredda att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Reglerna för tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv finns i Radio- och tv-lagen (RTL).

Detta vägs in i beslutsprocessen

I en ansökningsprocess kommer det vanligtvis in fler ansökningar än det finns lediga kanalplatser. I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, därför även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av tv-kanaler ska därför vara brett och innehålla kanaler med blandade program samt nischkanaler.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.
Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.