Vidaresändningsplikt i kabel-tv och iptv

Nätägare eller nätoperatörer av kabel- och iptvnät med flera anslutna hushåll är skyldiga att se till att anslutna hushåll kan ta emot vissa kanaler utan extra kostnad. Plikten kallas vidaresändningsplikten regleras i Radio- och tv-lagen och gäller oavsett om det är analoga och digitala sändningar.

Tv-kanaler som ska vidaresändas

Vidaresändningsplikten gäller public servicekanalerna. I nät med både analoga och digitala sändningar ska SVT1 och SVT2 sändas analog. I övrigt får vidaresändning ske med digital teknik. Du som operatör får med andra ord själv bestämma om kanalerna SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen ska sändas analogt eller digitalt. Det finns dock ingen skyldighet för dig som operatör eller nätägare att ha analoga sändningar. I nät med enbart digitala sändingar är du därför endast skyldig att vidaresända kanalerna digitalt.

Tv-kanaler som omfattas

  • SVT1 (analogt och digitalt)
  • SVT2 (analogt och digitalt)
  • Barnkanalen/ SVT24 (digitalt)
  • Kunskapskanalen (digitalt)

Regionala sändningar i dessa kanaler ska sändas i det område de är avsedda för.

Lokala tv-kanaler i större kabelnät

Om nätet når fler än 100 bostäder ska även en lokal-tv-kanal vidaresändas om det finns en lokal kabelsändarorganisation med förordnande på orten. Exempel på en sådan kanal är Öppna kanalen.

Dessa nät omfattas inte

Villaägare - Operatören är inte skyldig att vidaresända till villor eller andra hushåll som har möjlighet att ta in marksändningar med egen antenn.

Rättigheter saknas - Vidaresändningsplikten gäller bara om operatören har fått rättigheter att sända de kanaler som omfattas.

Kostnader för dig som konsument

Kanaler som omfattas av vidaresändningsplikten ska distribueras till dig utan kostnad för själva mottagningen. Operatören har däremot rätt att ta en skälig service- och underhållsavgift för nätet.

Du behöver en digital-tv-box och ett programkort för att kunna ta emot digitala sändningar. Dessa inköp och kostnader måste du som boende själv stå för.

Om din nätoperatör inte vidaresänder

Om du anser att operatören inte uppfyller vidaresändningsplikten kan du göra en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv. Vi utreder frågan och kan förelägga operatören att vidaresända. Föreläggandet kan förenas med vite.

Dispens för nätoperatörer

Vi kan meddela undantag från skyldigheten att vidaresända om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas tekniska eller ekonomiska hinder. Det kan vara mindre kabelnät eller i kabelnät med begränsat frekvensutrymme.

Lokala sändningar

Läs mer om hur ni ansöker om att bli en lokal kabelsändarorganisation.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.