Allmänt om tv

Man och kvinna sitter i soffa och tittar på tv.

Idag finns det flera sändningsformer av tv. Du kan ta emot en tv-sändning på flera olika sätt, till exempel via din antenn eller parabol på taket eller via kabel-tv. För dig som mediekonsument handlar det kanske främst om tillgång, utbud och kvalitet. För dig som sänder tv-kanaler innebär sändningsformerna olika regler där vissa sändningsformer kräver tillstånd medan andra endast ska registreras.

Läs mer om de olika sändningsformerna för tv

Marknätet är det traditionella sättet att ta emot tv-sändningar. Tv-signalen sänds ut via höga master på marken och fångas upp av din antenn på taket. Utrymmet i tv-signalen är begränsat vilket innebär att det finns många fler tv-kanaler än det finns utrymme i marknätet. Därför måste de som vill sända sin tv-kanal ansöka om tillstånd hos oss. Dessa sändningstillstånd kan man ansöka om vart sjätte år. När vi beslutar om vilka kanaler som får tillstånd tar vi bland annat hänsyn till att det ska finnas ett brett utbud och flera olika aktörer. Idag har 47 tv-kanaler tillstånd att sända i marknätet.

Även om du idag kan ta emot tv på flera andra sätt är marksänd tv fortfarande en viktig sändningsform som når i stort sett alla områden i landet.

Läs mer om ansökan och regler för marksänd tv

Kabel-tv

Att ta emot tv-sändningen via kabel-tv är vanligt om du till exempel bor i en lägenhet eller i ett flerfamiljshus. Denna sändningsform innebär att signalen tas emot i en central och från den dras kablar fram till ditt hus och lägenhet. Sen ansluter du din tv till antennuttaget. Distributören behöver inget tillstånd för att sända kabel-tv men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss. Det finns både mindre och större distributörer, men på marknaden idag så är Comhem/Tele2 den största distributören av kabel-tv.

Iptv

Iptv är en sändningsform där tv-signalen distribueras över internet, det vill säga genom ditt bredband. Istället för att ansluta din tv till antennuttaget ansluter du den, eller din iptv-box, till nätverksuttaget. En skillnad mellan iptv och kabel-tv är att iptv möjliggör smarta interaktiva tjänster, så kallade playfunktioner du kan styra med fjärrkontrollen. Denna sändningsform behöver inget tillstånd men distributören för vissa typer av sändningar ska registreras hos oss. Det finns flera distributörer av iptv i Sverige, en av de större är exempelvis Telia.

Läs mer om hur ni registrerar kabel-tv och iptv

Satellit-tv är en sändningsform som innebär att tv-signalen sänds via en satellit och som du sedan tar emot via en parabolantenn. Parabolantennen kan användas av enbart dig eller delas mellan flera hushåll. Utbudet av kanaler är mycket större i jämförelse med det begränsade utrymmet för marksänd tv och det finns även fler kanaler som sänder i hd-kvalitet. Sändningar av satellit-tv behöver inget tillstånd men programföretag som är etablerade i Sverige och sänder via satellit behöver registrera sändningen hos oss om den kan tas emot i något EES-land*. En av de större distributörerna i Sverige av satellit-tv är Allente (sammanslagning av Viasat Consumer och Canal Digital under 2020).

*EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Läs mer om hur ni registrerar satellit-tvsändningar

En tillfällig tv-sändning är precis som det låter - en sändning under en begränsad tid. Det kan till exempel handla om att du vill sända en tävling eller händelse på din ort.  En tillfällig tv-sändning görs i marknätet som har ett begränsat utrymme. För att få sända måste du därför först få ett tillstånd från oss som gäller för tiden då tävlingen äger rum. Som längst kan du få ett tillstånd som gäller två veckor. Efter att du har fått tillstånd från oss måste du även ansöka om ett frekvenstillstånd hos PTS. Det är alltså PTS som avgör vilken kanalplats du får sända på. Eftersom utrymmet är begränsat så är det inte säkert det finns plats i nätet även om du har fått tillstånd från oss.

Läs mer om tillstånd för tillfälliga tv-sändningar

Text-tv eller sökbar text-tv är en sändningsform som innebär att överföra information via marknätet till din tv. Informationen består huvudsakligen av text eller enkel grafik och bilder, med eller utan ljud. Text-tv har funnits i Sverige sedan 1979 och var då det andra landet i världen, efter Storbritannien, med att införa denna teknik. Text-tv-sidorna kunde innehålla bland annat nyheter, sport och väder. Text-tv kunde även användas till att texta program.

För att få sända text-tv i marknätet så krävs ett tillstånd från oss. En text-tv-sändning definieras som en tjänst av en leverantör som riktar sig till allmänheten, som tas emot av ett tekniskt hjälpmedel (en tv) och låter användaren själv bestämma vad och när den vill ta del av innehållet.

Fri-tv

Fri-tv är en kanal som sänds okrypterad i marknätet och kan därför ses av alla utan något betalabonnemang.

Exempel på fri-tv-kanaler är:

  • SVT1
  • SVT2
  • SVT24
  • UR
  • Barnkanalen
  • Kunskapskanalen
  • TV4

I vissa delar av landet kan även lokala tv-kanaler sända okrypterat.

Public service-kanalerna finansieras av public service-avgiften och är därför alltid fri-tv. Kommersiella kanaler finansieras av reklam eller betalabonnemang och får därför välja själva om deras kanaler ska vara fri-tv eller inte. MPRT kan inte ställa krav på fri-tv för de kommersiella kanalerna.

Det här är public service

Läs mer om vad public service är och vilket uppdrag företagen har.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.