Marksänd tv

Sändningsutrymmet för tv-sändningar i marknätet är begränsat och därför krävs det ett tillstånd från oss. Var sjätte år har vi en stor ansökningsomgång där programföretag som har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna kan ansöka om tillstånd att sända tv i marknätet. När vi beslutar om tillstånd tar vi bland annat hänsyn till helheten i utbudet - det ska finnas något för alla smaker och av flera olika aktörer. Tillsammans med public service-kanalerna, som regeringen beslutar om, så skapas en mångfald i utbudet för den marksända tv:n.

Nu gällande tillstånd

De nu gällande tillstånden trädde i kraft 1 april 2020 och löper till och med 31 december 2025. Vid den senaste ansökningsomgången så beslutade vi att ge ut 45 nationella och 1 regionalt tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Hur många kanaler som får plats i marknätet beror på flera faktorer, bland annat hur många som söker, om de söker för hd- eller sd-sändningar samt hur stort sändningsutrymme det finns att tillgå. Det är regeringen som beslutar om hur stort utrymmet är.

Fakta - Nuvarande tillstånd för marksänd tv

Antal beviljade tillstånd

 • 45 nationella
 • 1 regionalt

Antal kanaler i hd-kvalitet

 • 7 hd-kanaler

Ytterligare 5 kanaler kommer att kunna gå över att sända i hd-kvalitet under tillståndsperioden.

Tillstånd för Public serviceföretagen

 • Regeringen beslutar om sändningstillstånden för public serviceföretagen (SVT1, SVT2 med flera)

Läs mer om kanalutbudet i marknätet

På Teracoms webbplats kan du läsa mer om kanalutbudet i marknätet.

Till Teracoms webbplats

Tillståndshavare - Programtjänstens beteckning

Inom parentes anges sändningskvalitet
Uppdaterad: 14 december 2020

 • Al Jazeera Media Network - Al Jazeera English (sd)
 • Axess Publishing AB - Axess (sd)
 • BBC Studios Distribution Ltd - BBC Earth (sd)
 • BBC Global News Ltd - BBC World News (sd)
 • C More Entertainment AB - C More First (sd)
 • C More Entertainment AB - C More Fotboll & Stars HD (hd)
 • C More Entertainment AB - C More Golf & SF-kanalen (sd)
 • C More Entertainment AB - C More Live & Hits (sd)
 • C More Entertainment AB - C More Hockey (sd)
 • C More Entertainment AB - C More Series (sd)
 • C More Entertainment AB - Sportkanalen HD (hd)
 • CSI Sports Network Ltd - Fight Sports (sd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - Animal Planet (hd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - Discovery Channel (sd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - ID
 • Discovery Corporate Services Ltd - Kanal 5 (sd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - Kanal 5 (hd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - Kanal 9 (sd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - Kanal 11 (sd)
 • Discovery Corporate Services Ltd - TLC (sd)
 • Eurosport SAS - Eurosport 1 (sd)
 • Eurosport SAS - Eurosport 2 (sd)
 • Fox Networks Group Espana S.L. - FOX (sd)
 • AETN UK Germany GmbH - History Sweden (sd)
 • VIMN Netherlands B.V. - MTV (sd)
 • NGC Europe Ltd - National Geographic (hd)
 • Nickelodeon International Ltd - Nick Jr. (sd)
 • Nickelodeon International Ltd - Nickelodeon (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - TV10 (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - TV3 (hd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - TV3 (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - V sport extra (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - TV6 (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - TV8 (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - V film premiere (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - V sport 1
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - V sport motor (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd - V series (sd)
 • Nordic Entertainment Group UK Ltd -V sport premium (sd)
 • Sverigefinska Riksförbundet - TV Finland (sd)
 • Turner Broadcasting System Europe Ltd - Cartoon Network (sd)
 • Turner Broadcasting System Europe Ltd - CNN International (sd)
 • TV4 AB - Sjuan (sd)
 • TV4 AB  - TV12 (sd)
 • TV4 AB - TV4 (sd)
 • TV4 AB - TV4 HD (hd)
 • VIMN Netherlands B.V. - Paramount Network (sd)

Nästa period för ansökan

Nästa ansökningsperiod kommer preliminärt vara under 2025. Det kan dock hända att det uppstår ledigt frekvensutrymme under den nuvarande tillståndsperioden och då kan det bli aktuellt med en ny ansökningsomgång för att fylla utrymmet.

Detta krävs för att få söka tillstånd

För att ni som programbolag ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni först och främst har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ska ni vara beredda att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Reglerna för tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv finns i Radio- och tv-lagen (RTL).

Detta vägs in i beslutsprocessen

I en ansökningsprocess kommer det vanligtvis in fler ansökningar än det finns lediga kanalplatser. I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, därför även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av tv-kanaler ska därför vara brett och innehålla kanaler med blandade program samt nischkanaler.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.
Lediga tillstånd för marksänd tv

Läs mer här om lediga tillstånd i marknätet här.

Available lincenses for terrestrial television

Read more about available licenses for terrestrial television.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.