Digital radio

Utrymmet för att sända digital kommersiell radio i marknätet är begränsat och därför krävs det tillstånd från oss. I tillståndet anges i vilket område er radiokanal får sända. Vart åttonde år får programföretag som har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna ansöka om tillstånd för sina digitala radiokanaler. Förutom de kommersiella radiokanalerna så sänder även de icke-kommersiella radiokanalerna från public service-företagen i det digitala marknätet. Dessa kanaler får dock sina tillstånd av regeringen.

Digital kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

De nuvarande tillstånden för digital kommersiell radio gäller för perioden 2 oktober 2014 - 30 september 2022. Det finns 21 nationella tillstånd och 4 regionala/lokala tillstånd.

Nästa period för ansökan

Nästa ansökningsperiod kommer vara under 2022. Det kan dock hända att det uppstår ledigt frekvensutrymme under den nuvarande tillståndsperioden och då kan det bli aktuellt med en ny ansökningsomgång för att fylla utrymmet.

Detta krävs för att få söka tillstånd

För att ni som programbolag ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni först och främst har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ställer vi upp krav på etappvis utbyggnad av sändningarna.

För de nationella tillstånden som innehas av Kilohertz AB, Skärgårdsradion och DB Media AB gäller att sändningarna ska kunna tas emot i områden där:

 • Minst 35 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 april 2019.
 • Minst 50 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 april 2020.
 • Minst 70 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 april 2021.

För de nationella tillstånden  som innehas av Bauer Media Audio Filial gäller att sändningarna ska kunna tas emot i områden där:

 • Minst 40 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 oktober 2021.

Samma etappvisa utbyggnad gäller även för de regionala tillstånden inom deras respektive sändningsområde.  

Så ansöker ni om tillstånd

Inför en ansökningsomgång publicerar vi information om den tänkta ansökningsprocessen och hur den kommer att gå till. Ansökan gör ni via vår e-tjänst.

Detta vägs in i beslutsprocessen

I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av radiokanaler ska därför vara brett för att passa olika intressen och smakinriktningar.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.

Digital icke-kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

Det är regeringen som ger tillstånd för public service-företagen att sända digital radio. Sveriges Radio har ett tillstånd som tillåter dem att sända digital radio i 4 regionala områden. UR sänder sina program i SR:s kanaler.

Regionala sändningar av digital radio för SR

 • Stockholm
 • Norrbotten
 • Göteborg
 • Malmö

Inom varje region sänder SR mellan 9-10 kanaler.

 

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.