Digital radio

Utrymmet för att sända digital kommersiell radio i marknätet är begränsat och därför krävs det tillstånd från oss. I tillståndet anges i vilket område er radiokanal får sända. Programföretag som har tekniska och ekonomiska förutsättningar kan ansöka om tillstånd för digitala radiokanaler när myndigheten utlyser ledigt sändningsutrymme.

Förutom de kommersiella radiokanalerna så sänder även de icke-kommersiella radiokanalerna från public service-företagen i det digitala marknätet. Dessa kanaler får sina tillstånd av regeringen.

Digital kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

Digitala kommersiella radiokanaler som idag har sändningstillstånd.
(Beteckning / ägare)

 • Bandit Classic Rock / Kilohertz AB
  Bandit Rock PLUS / Kilohertz AB
  Dansbandskanalen / DB Media AB
  Dansbandskanalen Klassiker / DB Media AB
  Disco 54 / Kilohertz AB
  Go Country Digital / Kilohertz AB
  Guldkanalen Country / DB Media AB
  Guldkanalen Skåne / DB Media AB
  Hit Mix 90´s / Kilohertz AB
  Lugna Favoriter / Kilohertz AB
  Lugna Klassiker / Bauer Media Audio Filial
  Mix Megapol Digital / Bauer Media Audio Filial
  Mix Megapol Göteborg / Bauer Media Audio Filial
  NRJ+ / NRJ Sweden AB
  Power Hit Radio / Kilohertz AB
  Radio Nostalgi Digital / NRJ Sweden AB
  Radio Topp 40 Sverige / Mad Men Media AB
  Radio Yalla / Mad Men Media AB
  Relax FM Sverige / Mad Men Media AB
  Retro FM Sweden / Mad Men Media AB
  RIX FM Fresh / Kilohertz AB
  RIX FM Plus / Kilohertz AB
  Rock & Sport / Mad Men Media AB
  Rockklassiker Digital / Bauer Media Audio Filial
  Rockklassiker Hårdrock / Bauer Media Audio Filial
  Skärgårdsradion digitalt / Skärgårdsradion AB
  STAR FM PLUS / Kilohertz AB
  Svensk Pop / Bauer Media Audio Filial
  Svenska Favoriter / Kilohertz AB
  Vinyl Digital / Bauer Media Audio Filial
  We love 80's / Bauer Media Audio Filial

Uppdaterad maj 2023

Detta krävs för att få söka tillstånd

För att ni som programbolag ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni först och främst har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ställer vi upp krav på etappvis utbyggnad av sändningarna.

Så ansöker ni om tillstånd

Ni kan endast ansöka om tillstånd när myndigheten utlyser ledigt sändningsutrymme. Inför en ansökningsomgång publicerar vi information om den tänkta ansökningsprocessen och hur den kommer att gå till.

Detta vägs in i beslutsprocessen

I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av radiokanaler ska därför vara brett för att passa olika intressen och smakinriktningar.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.

Public service digital radio

Nu gällande tillstånd

Det är regeringen som ger tillstånd för public service-företagen att sända digital radio. Sveriges Radio har ett tillstånd som tillåter dem att sända digital radio i 4 regionala områden. UR sänder sina program i SR:s kanaler.

Regionala sändningar av digital radio för SR

 • Stockholm
 • Norrbotten
 • Göteborg
 • Malmö

 

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.