Allmänt om radio

Det finns flera sändningsformer av radio. Det är dels den analoga radion, som vi ofta benämner som traditionell radio, dels den digitala radion som har börjat bli allt vanligare i Sverige. För dig som mediekonsument handlar det kanske främst om tillgång, utbud och att ha rätt utrustning för att kunna ta emot radiosändningar. För er som vill sända radio så behöver ni först ett tillstånd från oss.

Läs mer om sändningsformerna för radio

Analog kommersiell radio är radiokanaler som sänder i analogt i marknätets FM-band och är reklamfinansierade, det vill säga att de sänder reklam i sina program. För att lyssna på radiokanaler i FM-nätet behöver du en vanlig radio. Exempel på kommersiella radiokanaler är Rix FM, Mix Megapol och NRJ. Sändningsutrymmet i FM-nätet är begränsat och därför krävs det ett tillstånd från oss för att få sända. En sådan ansökningsprocess sker vart åttonde år. Radiokanalerna kan ansöka om antingen nationellt täckande tillstånd eller regionalt täckande tillstånd. Idag har tre radiokanaler nationella tillstånd och 35 kanaler regionala tillstånd.

Läs mer om analog radio

Digital kommersiell radio är en sändningsform som innebär att radiosignalen sänds digitalt (DAB*) i marknätet. För att kunna lyssna måste du ha en radio som kan ta emot den digitala signalen. En traditionell radio kan endast ta emot analoga sändningar. Digitalradion är ännu i en utbyggnadsfas även om det har funnits digitala sändningar i Sverige sedan 1995. Det kan jämföras med tv:n som började med digitala sändningar i slutet av 1990-talet och helt släckte det analoga marknätet 2007. Men nu börjar allt fler aktörer på radiomarknaden sända digitalt. En av fördelarna med radiosändningar i ett digitalt marknät är att utbudet blir mycket större. Eftersom sändningsutrymmet i marknätet är begränsat så krävs ett tillstånd från oss. En sådan ansökningsprocess sker vart åttonde år.

*DAB - Digital Audio Broadcast

Läs mer om digital radio

Närradio är en sändningsform som sänder radio i det analoga marknätet men endast till ett mindre, lokalt område. Ofta är sändningsområdet en kommun. För att lyssna behöver du en vanlig radio. Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1970-talet. Denna sändningsform innebär att trossamfund, politiska föreningar, studentkårer och liknande föreningar med anknytning till sändningsområdet kan sända egna program. För att få sända närradio behövs ett tillstånd från oss eftersom närradion sänds i marknätets FM-band som har ett begränsat utrymme. Ofta är det flera föreningar med tillstånd som delar på en och samma frekvens.

Fakta om närradion

  • Antal tillstånd att sända närradio: 550 stycken

Läs mer om närradio

En tillfällig radiosändning är precis som det låter - en sändning under en begränsad tid. Det kan till exempel handla om att du vill sända FM-radio från en tävling eller händelse på din ort.  En tillfällig radiosändning görs i FM-nätet som har ett begränsat utrymme. För att få sända måste du därför först få ett tillstånd från oss som gäller för tiden då tävlingen äger rum. Som längst kan du få ett tillstånd som gäller två veckor. Efter att du har fått tillstånd från oss måste du även ansöka om ett frekvenstillstånd hos PTS. Det är alltså PTS som avgör vilken radiofrekvens du får sända på. Eftersom utrymmet är begränsat så är det inte säkert det finns plats i nätet även om du har fått tillstånd från oss.

Läs mer om tillfälliga radiosändningar

I Sverige sänds även icke-kommersiell radio där den stora aktören är Sveriges Radio som är ett public serviceföretag. Deras radiokanaler P1, P2, P3 och P4 är rikstäckande kanaler och där exempelvis P4-kanalen sedan bryts ner till 25 lokala kanaler så som P4 Gotland, P4 Dalarna och P4 Skaraborg. Sändningstillstånden för Sveriges Radio beslutas av regeringen och inte av MPRT.

Läs mer om public service

Läs mer om medieutveckling

Läs mer om utvecklingen av medier och vår konsumtion.

Det här är public service

Läs mer om vad public service är och vilket uppdrag företagen har.