Kontaktpunktens formulär

Här kan du beskriva din fråga eller ditt klagomål som rör tillgänglighet i radio och tv. Observera att klagomål främst tjänar som tips och ger oss värdefull kunskap i vårt arbete, men att vi tyvärr inte kan hantera och lösa klagomål om bristande tillgänglighet i enskilda fall.

Om du företräder en organisation, fyll i namnet i fältet.

Välj kontaktsätt(Obligatorisk)

Om du vill att vi ska kunna kontakta dig, fyll i din e-post eller postadress.