Frågor och svar om tillgänglighet

Vi får ibland en del frågor om tillgängliga radio- och tv-sändningar och vad du som konsument kan förvänta dig. På den här sidan besvarar vi några av de vanligaste frågorna.

Frågor om tillgänglighetskraven

Public serviceföretagen Sveriges Radio AB (SR) och UR ska enligt sina sändningstillstånd anpassa innehållet i sina sändningar för personer med funktionsnedsättning. SR och UR ska prioritera god hörbarhet, bland annat genom att ta hänsyn till att bakgrundsljud kraftigt kan försämra möjligheten för personer med hörselnedsättning att ta del av utbudet. Public serviceföretagen ska också producera program för särskilda målgrupper. Tillgängligheten till program för barn och unga ska prioriteras. Däremot finns inte några krav på att tillgängliggöra radio genom tillgänglighetstjänster, till exempel att texta eller tolka radioprogram.  

De som har tillstånd  att sända digital kommersiell radio har ett allmänt villkor om att de genom utformningen av sändningarna ska främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. För övriga radiokanaler och podcasts finns inga tillgänglighetskrav.

Bakgrundsljud kan göra det svårt att höra vad som sägs i program – vad har programföretagen för skyldigheter när det gäller hörbarheten i radio och tv?

Public serviceföretagen SR, SVT och UR ska enligt sina sändningstillstånd prioritera god hörbarhet, bland annat genom att ta hänsyn till att bakgrundsljud kan försämra möjligheten för personer med hörselnedsättning att ta del av utbudet.

Det ingår i granskningsnämnden för radio och tv:s uppgifter att årligen bedöma, utifrån redovisningar från SR, SVT och UR, om bolagen har uppfyllt sina public service­-uppdrag. I den bedömningen ingår en bedömning av hur bolagen har uppfyllt villkoret i sändningstillståndet där hörbarhet ingår. Bolagen beskriver sitt hörbarhetsarbete i den årliga redovisningen.

TV4 AB, C More Entertainmnet AB och Axess Publishing AB och NENT har tillstånd att sända tv i marknätet och ska enligt tillståndvillkoren främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radio- och tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128). Rekommendationen talar om hur programföretagen kan mäta och normalisera ljudnivån efter ett medelvärde istället för ett maxvärde.

De som har tillstånd  att sända digital kommersiell radio har ett allmänt villkor om att de genom utformningen av sändningarna ska främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

 

Frågor om tjänster för tillgänglighet

Alla program textas inte, men när textning finns så hittar du den i regel på text-tv-sidan 199. Detta gäller bland annat SVT1, SVT2, SVT Barn/SVT24, SVT Kunskapskanalen, TV4, Sjuan, TV12, TV3, Kanal 5 och Kanal 9. För att få fram texten på program i dessa kanaler knappar du in sidan 199 på text-tv. Programmet kommer då tillbaka i bild med text såvida programmet är textat.

Om du tittar på program på internet kan det vara möjligt att aktivera textning med hjälp av videospelarens kontrollpanel (tryck på symbolen som liknar en pratbubbla om det finns en sådan).

Läs mer om textning för hörselskadade och döva på Hörsellinjens webbplats.

Textning av tv-program kräver resurser och det är idag bara de största tv-kanalerna som har krav på sig att texta en viss andel av sina program.

SVT och UR har krav på sig att texta alla icke-direktsända tv-program på svenska. TV4 AB måste texta all icke-direktsända tv-program på svenska i TV4, Sjuan, TV12 och TV4 Play. Samma sak gäller för NENT:s kanaler TV3, TV6, TV8 och TV10 samt för play-tjänsterna Viaplay.se och HBO Nordic. 

För SVT och UR samt för TV4 AB:s kanaler TV4, Sjuan och TV12 och NENT:s kanaler TV3, TV6, TV8 och TV10 gäller också krav på att texta en viss andel av de direktsända tv-programmen på svenska enligt årligt ökande kvoter. Alla direktsända program behöver alltså inte vara textade.

För övriga svenska programföretag finns inga krav att de måste texta sina tv-program eller någon viss andel av programmen.

Ja du kan lämna in klagomål till oss på Myndigheten för press, radio och tv om tillängligheten till tv. Tillgänglighet till program för personer med funktionsnedsättning är en prioriterad fråga och följs noga av myndigheten. Anmälningar har ett stort värde för tillsynsarbetet. Myndigheten och granskningsnämnden prövar dock vanligtvis inte hur varje enskilt program uppfyller de tillgänglighetskrav som finns. Istället görs årliga uppföljningar av hur kraven efterlevs. Myndigheten och nämnden kan inte heller lösa problem med bristande tillgänglighet i enskilda fall.

För att få hjälp med att starta uppläst text på din tv bör du kontakta din tv-operatör och berätta vilken tv och fjärrkontroll du har. Inställningarna kan vara lite olika.

Synskadades Riksförbund har också information om uppläst text på sin hemsida.

Till Synskadades Riksförbunds webbplats

Flera kanaler använder gemensamma symboler för tillgänglighetstjänster. Dessa symboler används i tidningstablåer, på webben och i tv-rutan. Symbolen för teckenspråkstolkning består av två händer. Symbolen för syntolkning är ett öga med vågor ovanför.

På SVT Play och UR Play finns alla program på teckenspråk eller med teckenspråkstolkning, samt alla syntolkade program, samlade i särskilda kategorier för teckenspråk respektive syntolkning.

På TV4 Play (under TV4-Tolken) finns ett urval av TV4:s program syn- och teckenspråkstolkade.

Kontaktpunkt för tillgänglighet

Det finns idag vissa krav på att sändningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För dig som har en fråga eller synpunkt om tillgängligheten i radio eller tv - besök vår Kontaktpunkt och lämna din åsikt.

Så hittar du tillgänglighetstjänster

Många kanaler tillgängliggör innehåll på sina play-tjänster och använder liknande symboler för att märka upp dem.