För dig som konsument

På de här sidorna kommer du att hitta information om olika tillgänglighetstjänster och vad du som konsument kan förvänta dig av olika kanaler när det gäller att tillgängliggöra innehåll i radio och tv. 

Det finns idag vissa krav på att tv-sändningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Däremot finns inte några krav på att tillgängliggöra radio genom tillgänglighetstjänster, till exempel att texta eller tolka radioprogram. 

Tillgänglighetskrav för public service-företagen

När det gäller tv-program från public serviceföretagen Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är det regeringen som beslutar om omfattningen av tillgänglighetskraven. SVT och UR ska tillgängliggöra program enligt vissa kvoter för textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text.

Relaterade dokument

Läs regeringens beslut om omfattningen av kraven för public service-företagen.

Tillgänglighetskrav för övriga kanaler

Omfattningen av kraven för övriga svenska programföretag beslutas av Myndigheten för press, radio och tv. Myndighetens krav gäller tv-kanaler som sänds från Sverige. 

För TV4 AB:s kanaler TV4, Sjuan och TV12 gäller särskilda krav på tillgänglighet. För övriga kanaler som sänds från Sverige gäller inga kvoter att exempelvis en viss andel av sändningarna måste textas men däremot finns en generell skyldighet att främja tillgängligheten av program på svenska för personer med funktionsnedsättning.

Relaterade länkar

Läs mer om kraven vi ställer på de olika tv-kanalerna här.

Så följer vi upp kanalernas arbete

Olika instanser följer upp hur tillgänglighetskraven uppfylls. Granskningsnämnden för radio och tv följer upp hur SVT och UR uppfyller sina krav. Myndigheten för press, radio och tv granskar övriga tv-kanaler som sänds från Sverige. 

Myndigheten och granskningsnämnden prövar vanligtvis inte hur varje enskilt program uppfyller kraven. Istället görs årliga uppföljningar av hur kraven efterlevs.

För dig som har frågor eller klagomål om tillgängligheten

Du som har frågor eller vill lämna synpunkter och klagomål gällande tillgängligheten i radio och tv kan kontakta oss via vår Kontaktpunkt. Inkomna synpunkter från dig som konsument kan ge oss värdefull kunskap i vårt arbete för att följa och förbättra tillgängligheten i radio eller tv. Men vi kan tyvärr inte hantera eller lösa problem med till exempel teknisk utrustning och bristande tillgänglighet i enskilda fall.

Så hittar du tillgänglighetstjänster

Många kanaler tillgängliggör innehåll på sina play-tjänster och använder liknande symboler för att märka upp dem.

Frågor och svar om kraven på tillgänglighet

Här samlar vi vanliga frågor från er konsumenter om tillgänglighet i tv.

Kontaktpunkt för tillgänglighet

För dig som har en fråga eller ett klagomål om tillgängligheten i radio eller tv - besök vår Kontaktpunkt och lämna din synpunkt.

Uppföljningar och utredningar

Vi sammanställer varje år programföretagens redovisningar. Du kan läsa dem här tillsammans med andra utredningar som gjorts om tillgänglighet.

Regler för tillgänglighet

Både public service-företagen och de kommersiella programföretagen ska tillgängliggöra sina tv-sändningar. Läs mer här om vilka krav som ställs på dem.

Nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar 2021

Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar. Arbetet inför de nya besluten kan du följa här.