Tillgänglighetskrav för att få söka mediestöd

Att främja tillgängligheten till det redaktionella materialet för personer med funktionsnedsättning är ett villkor för att allmänna nyhetsmedier ska kunna få mediestöd (dvs. stöd för lokal journalistik, innovation och utveckling samt redaktionsstöd).

Främjandekravet för mediestöd innebär att det allmänna nyhetsmediet ska arbeta för och understödja att tillgängligheten till det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning förbättras. Målet ska vara att det redaktionella innehållet tillgängliggörs för en så bred användargrupp som möjligt. Det allmänna nyhetsmediet ska särskilt verka för ökad tillgänglighet utifrån gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering.

Vid en samlad bedömning av om kravet är uppfyllt kommer det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska och tekniska förutsättningar beaktas. Det ställs lägre krav på åtgärder för främjande för allmänna nyhetsmedier som kan visa att de har ett fåtal anställda och en begränsad verksamhet.

Den som ansöker om mediestöd ska bifoga en plan med beskrivning av hur det allmänna nyhetsmediet arbetar för och understödjer att tillgängligheten till det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning förbättras, inklusive hur främjandearbetet ska bedrivas framåt (handlingsplan för tillgänglighet), och besvara ett antal frågor om tillgänglighetsarbetet.

Den som ansöker om innovations- och utvecklingsstöd ska också ange om insatsen har särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning och motivera på vilket sätt den har sådan särskild betydelse. Innovations- och utvecklingsstöd kan exempelvis ges till insatser där digitaliseringen gör att det behövs utveckling och förändring, det kan till exempel handla om att tillgängliggöra det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning. För insatser med särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning får innovations- och utvecklingsstöd lämnas för högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien. Insatser och förstudier som finansieras av innovations- och utvecklingsstöd får inte finansieras av annat statligt stöd.

Sök stöd till nyhetsmedier

Som nyhetsmedium finns det flera stöd ni kan söka. Läs mer om stöden och hur ni ansöker.

Regler för press- och mediestöd

Stöden till medier regleras av flera förordningar. Läs mer om vad som gäller för att få press- och mediestöd.