Redovisning av tillgänglighetsarbetet

Senast den 30 september 2022 ska ni redovisa tillgänglighetsarbetet för perioden 1 september 2021 – 31 augusti 2022. I redovisningen ska ni ange på vilket sätt ni har tillgängliggjort era program, i hur stor uträckning det har skett och svara på ett antal frågor om hur ni ska arbeta med tillgänglighet framöver.

Ni redovisar ert arbete genom att fylla i avsedd redovisningsblankett. Det finns tre olika blanketter, en för leverantörer med särskilda skyldigheter, en för leverantörer med krav på främjande i tv-sändningar och en för leverantörer med krav på främjande i beställ-tv. Fyll i den eller de blanketter som är aktuella för er tjänst/er. Blanketterna hittar ni längre ner på denna sida.

Myndigheten kommer att ta fram en e-tjänst som ska kunna användas för redovisning av nästa period (1 september 2022 – 31 augusti 2023).

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.

Regler för tillgänglighet

Både public service-företagen och de kommersiella programföretagen ska tillgängliggöra sina tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här om vilka krav som ställs på dem.