Redovisning av tillgänglighetsarbetet

Senast den 30 september 2023 ska ni redovisa tillgänglighetsarbetet för perioden 1 september 2022 – 31 augusti 2023. I redovisningen ska ni ange på vilket sätt ni har tillgängliggjort era program, i hur stor uträckning det har skett och svara på ett antal frågor om hur ni ska arbeta med tillgänglighet framöver.

Ni redovisar ert arbete i vår e-tjänst som heter Redovisning av tillgänglighet. I tjänsten finns det tre olika val, en för leverantörer med särskilda skyldigheter, en för leverantörer med krav på främjande i tv-sändningar och en för leverantörer med krav på främjande i beställ-tv. Välj den tjänst som är aktuell för er redovisning. 

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.

Regler för tillgänglighet

Både public service-företagen och de kommersiella programföretagen ska tillgängliggöra sina tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här om vilka krav som ställs på dem.