För er som företag

För svenska programföretag finns krav på att tillgängliggöra tv-sändningar och play-tjänster för personer med funktionsnedsättning. Det finns flera tekniker som kan användas för att tillgängliggöra program. Vi följer årligen upp kraven på tillgänglighet. Det finns även vissa krav på tillgänglighet för de nyhetsmedier som söker mediestöd.

Omfattningen av tillgänglighetskraven beslutas av regeringen när det gäller public service-företagen Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) och av Myndigheten för press, radio och tv när det gäller övriga svenska programföretag och nyhetsmedier.

Regler för tillgänglighet

Både public service-företagen och de kommersiella programföretagen ska tillgängliggöra sina tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här om vilka krav som ställs på dem.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.

Så redovisar ni tillgängligheten

Varje år ska ni som programföretag redovisa ert tillgänglighetsarbete till oss. Läs mer om hur ni gör det här.

Uppföljningar och utredningar

Vi sammanställer varje år programföretagens redovisningar. Du kan läsa dem här tillsammans med andra utredningar som gjorts om tillgänglighet.

Vanliga frågor och svar från programföretag

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om kraven på tillgänglighet i tv.

Tillgänglighetskrav för mediestöd

För er nyhetsmedier som söker mediestöd finns vissa krav på tillgänglighet.

Kontakta organisationer

Här hittar ni länkar till organisationer och myndigheter som arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Kontaktpunkt för tillgänglighet

Det finns idag vissa krav på att sändningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För dig som har en fråga eller synpunkt om tillgängligheten i radio eller tv - besök vår Kontaktpunkt och lämna din åsikt.