Tillgänglighet i medier

När det gäller tillgängligheten till innehåll i medier finns idag vissa krav, särskilt när det gäller tv-sändningar och play-tjänster. Att kunna ta del av tv-program är en förutsättning för att kunna utöva informations- och yttrandefrihet. Men tv-program är inte tillgängliga för alla. För den som har en funktionsnedsättning och exempelvis inte hör eller ser så bra kan det vara svårt att uppfatta handlingen i ett program.

Det finns flera olika tekniska hjälpmedel som gör att tv-program blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det finns främst hjälpmedel för de som har nedsatt syn och hörsel. Även personer med andra typer av funktionsnedsättningar kan ha nytta av dessa tjänster, till exempel dyslektiker eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Du kan läsa mer om bland annat vilka tillgänglighetskrav som gäller för tv på sidorna nedan.

Att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är också ett villkor för att allmänna nyhetsmedier ska kunna få mediestöd. 

För dig som konsument

Här hittar du information om vad du som konsument kan förvänta dig när det gäller tillgängligheten till innehåll i radio och tv.

För er som företag

Läs mer om vilka krav vi ställer på er som programföretag och vad som gäller för er som nyhetsmedier som ska söka mediestöd.