Regler för stöd till medier

Presstöd och mediestöd regleras av flera förordningar. Här listar vi de olika förordningarna som gäller för de olika stöden.

Föreskrifter och förordningar

Nya föreskrifter för mediestöd under 2021

Myndigheten för press, radio och tv arbetar med nya föreskrifter för mediestöd. Ändringarna är föranledda av att förordning (2020:742) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) och förordning (2020:743) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) har trätt i kraft.

Lämna synpunkter

Förslaget till föreskrifter och konsekvensanalys finns att ta del av här. Om ni önskar yttra er skicka era synpunkter till registrator@mprt.se senast den 12 mars 2021. Om ni har frågor är ni välkomna att skicka dem till registrator@mprt.se.

Sök stöd till nyhetsmedier

Som nyhetsmedium finns det flera stöd ni kan söka. Läs mer om stöden och hur ni ansöker.

Föreskrifter och förordningar

Här hittar du de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för radio, tv och medier på nätet och som vi utövar vår tillsyn efter.