Lagar, föreskrifter och förordningar

Här hittar du alla de nu gällande lagar, förordningar och föreskrifter som vi arbetar efter. Längre ner på sidan finns en förteckning över de som nu är upphävda.

Regelförteckning

Lagar

Förordningar

Föreskrifter

Lagar, förordningar och föreskrifter - upphävda