Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige har fyllt 100 år genomförde regeringen en nationell satsning. Myndigheten för press, radio och tv fick därför  i uppdrag att genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden.

Uppdraget genomfördes i dialog med kommittén Demokratin 100 år. I maj 2021 skrev myndigheten på Deklarationen för en stark demokrati i dialog med kommittén. De som skrev under deklarationen ska bland annat verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Myndigheten har genom olika insatser spridit kunskap om det mediepolitiska systemet och mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. Utgångspunkten för genomförandet har varit de mediepolitiska målen: att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan. Dessa är delmål för att nå det högre målet om demokrati.

Uppdraget redovisades den 7 april 2022. Nedan kan du läsa mer om de insatser som genomförts.