Mediestödsnämnden

Mediestödsnämnden beslutar och fördelar press- och mediestödet som är statens ekonomiska stöd till nyhetsmedier. Det finns sex olika ekonomiska stöd att söka och ansökningsperioderna för dessa meddelas på sidorna för respektive stöd. Myndigheten tar emot och handlägger alla ansökningar medan det är nämnden som beslutar om stödet ska beviljas.

Filmen om press- och medistödet är framtagen i samarbete med Mediekompass.

Vilka sitter i mediestödsnämnden

Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst tolv ledamöter. Alla utses av regeringen och ordförande samt vice ordförande ska vara eller ha varit domare.

Ledamöter och sammanträden för mediestödsnämnden

Ledamöter i mediestödsnämnden

 • F.d. kammarrättslagman Anita Linder (ordförande)
 • Hovrättsrådet Annika Malm (vice ordförande)
 • Professorn Gunnar Nygren
 • Journalisten Inger Fredriksson
 • Designern Micke Seid
 • F.d. riksdagsledamot Kristina Nilsson
 • Civilekonomen Odd Eiken
 • F.d. riksdagsledamot Rossana Dinamarca
 • Journalisten Nedjma Chaouche
 • Verkställande direktören Yvonne Pernodd
 • Journalisten Lena Hallerby
 • Handläggaren Joakim Larsson
 • F.d. riksdagsledamoten Tuve Skånberg

Sammanträden

Mediestödsnämnden sammanträder ca sex gånger per år. Vilka beslut nämnden fattat framgår av de protokoll som förs vid sammanträdet. Beslut och protokoll offentliggörs ca en vecka efter sammanträdet.

Inplanerade sammanträden 2023

Den 22 februari
Den 3 maj
Den 14 juni
Den 13 september
Den 25 oktober
Den 22 november

Presstödsnämnden var Medistödsnämndens ursprungliga namn och bildades på 1970-talet. Den var en egen myndighet fram till 2016 då den gick samman med Myndigheten för radio och tv och bildade dagens Myndigheten för press, radio och tv. Presstödsnämnden blev då ett självständigt beslutandeorgan inom den nya myndigheten. 2019 bytte nämnden namn till Mediestödsnämnden i samband med att det nya mediestödet infördes.

Förutom att besluta om stöd beslutar nämnden också om andra frågor som rör presstödsförordningen (1990:524). Mer detaljerade bestämmelser som nämnden utgår från i sin tillämpning finns i presstödsnämndens föreskrifter.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.