Utreda tidningsdistributionen i landet

Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda tidningsdistributionen och hur den kan bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet.

MPRT ska utreda möjligheterna att genom upphandling eller på annat sätt säkerställa fortsatt distribution av posttidningar varje dag vid en varannandagsutdelning.

Myndigheten ska även lämna förslag på hur distributionsstödet kan utvecklas till att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar för att säkerställa att stödet uppfyller sitt syfte.

Uppdraget ska lämnas till kulturdepartementet den 31 mars 2021.

Bakgrund

Syftet med distributionsstödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Dagstidningar som ingår i samdistributionen kan få distributionsstöd. Tidningarna som ingår i samdistributionen omfattas av en princip om ett likapris.

Stödet utgår per distribuerat exemplar med en fallande skala för tidningar med stora upplagor. De flesta av landets dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av distributionsstödet.

Aktuella regeringsuppdrag

Läs mer om de aktuella uppdrag vi arbetar med just nu.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet. Läs och ladda ner här.