2017-12-22

  Nya aktörer på den svenska kommersiella radiomarknaden

  När Myndigheten för press, radio och tv idag meddelar beslut om vilka som får de nya regionala/lokala tillstånden att sända kommersiell radio så utökas det svenska radiolandskapet med några nya aktörer. De nya sändningstillstånden gäller från 1 augusti 2018.

    - Det är glädjande att vi får in nya tillståndshavare på den svenska kommersiella radiomarknaden. Det bidrar till en bättre mångfald och balans, vilket också har varit syftet med den nya lagstiftningen, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.

  Bakgrund

  Den nya lagstiftningen innebär bland annat att programföretagen ska få bättre förutsättningar att sända analog radio, bl.a. får myndigheten besluta om större sändningsområden än tidigare, utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Myndigheten utlyste 35 regionala/lokala sändningstillstånd i 21 områden och fick in 284 ansökningar från 17 sökande. De nya sändningstillstånden gäller under perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026.

  Beslutade sändningstillstånd

  Följande aktörer har fått sändningstillstånd

  Tillstånd

  Tillstånds-havare

  Beteckning

   

  Sändnings-avgift i SEK

  Skåne M 1

  Mad Men Media AB

  Retro FM Skåne

   48 314 000

  Blekinge K 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Blekinge

   4 211 113

  Kronoberg G 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Kronoberg

   6 211 113

  Halland N 1

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Halland

   10 211 113

  Halland N 2

   

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Halland 2

   882 558

  Kalmar H 1

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Kalmar

   6 211 113

  Kalmar H 2

   

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Kalmar 2

   489 558

  Gotland I 1

  Bauer Media AB

   

  Bauer Radio Gotland

  1 651 558

  Jönköping

  F 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Jönköping

  10 211 113

  Västra Götaland

  O 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Västra Götaland

  36 211 113

  Västra Götaland

  O 2

  Mad Men Media AB

  Retro FM

  Göteborg

   32 314 000

  Östergötland E 1

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Östergötland

   10 955 558

  Östergötland E 2

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Östergötland

  7 211 113

  Östergötland E 3

  Svenska Medie-

  tjänster AB

  Bra Radio

  Linköping

   2 400 100

  Söderman-

  land D 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Söderman-

  land

  7 211 113

  Örebro T 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Örebro

   11 211 113

  Västmanland U 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Västmanland

   7 211 113

  Stockholm AB 1

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Stockholm

   37 917 558

  Stockholm AB 2

  Svenska Medie-

  tjänster AB

  Bra Radio

  Stockholm

   25 400 100

  Stockholm AB 3

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Stockholm

  14 211 113

  Stockholm AB 4

  RBS Broadcasting AB

  Chérie

   18 660 234

  Stockholm AB 5

  Radio Nova AB

  East FM

  Stockholm

   11 201 111

  Stockholm AB 6

  DB Media AB

  Guldkanalen Stockholm

  9 599 999

  Stockholm AB 7

  Mad Men Media AB

  Retro FM

  Stockholm

  8 314 000

  Uppsala C 1

  Radio Nova AB

  East FM Uppsala

   11 209 111

  Uppsala C 2

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Uppsala

   8 211 113

  Värmland

  S 1

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Värmland

   4 031 558

  Dalarna W 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Dalarna

  6 211 113

  Gävleborg

  X 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Gävleborg

   6 211 113

  Gävleborg

  X 2

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Gävleborg 2

   3 675 558

  Jämtland Z 1

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Jämtland

   3 211 113

  Väster-

  norrland Y 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Väster-

  norrland

  9 211 113

  Väster-

  norrland Y 2

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Väster-

  norrland 2

  1 127 558

  Västerbotten AC 1

  Radio Nova AB

  East FM Västerbotten

  5 051 111

  Norrbotten BD 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Norrbotten

   3 211 113

  För mer information kontakta

  Ola Vigström, 08-580 070 22

  Tillstånd

  Tillstånds-havare

  Beteckning

   

  Sändnings-avgift i SEK

  Skåne M 1

  Mad Men Media AB

  Retro FM Skåne

   48 314 000

  Blekinge K 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Blekinge

     4 211 113

  Kronoberg G 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Kronoberg

     6 211 113

  Halland N 1

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Halland

   10 211 113

  Halland N 2

   

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Halland 2

       882 558

  Kalmar H 1

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Kalmar

    6 211 113

  Kalmar H 2

   

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Kalmar 2

       489 558

  Gotland I 1

  Bauer Media AB

   

  Bauer Radio Gotland

     1 651 558

  Jönköping

  F 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Jönköping

   10 211 113

  Västra Götaland

  O 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Västra Götaland

    36 211 113

  Västra Götaland

  O 2

  Mad Men Media AB

  Retro FM

  Göteborg

    32 314 000

  Östergötland E 1

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Östergötland

    10 955 558

  Östergötland E 2

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Östergötland

      7 211 113

  Östergötland E 3

  Svenska Medie-

  tjänster AB

  Bra Radio

  Linköping

      2 400 100

  Söderman-

  land D 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Söderman-

  land

      7 211 113

  Örebro T 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Örebro

     11 211 113

  Västmanland U 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Västmanland

       7 211 113

  Stockholm AB 1

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Stockholm

     37 917 558

  Stockholm AB 2

  Svenska Medie-

  tjänster AB

  Bra Radio

  Stockholm

     25 400 100

  Stockholm AB 3

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Stockholm

     14 211 113

  Stockholm AB 4

  RBS Broadcasting AB

  Chérie

     18 660 234

  Stockholm AB 5

  Radio Nova AB

  East FM

  Stockholm

     11 201 111

  Stockholm AB 6

  DB Media AB

  Guldkanalen Stockholm

       9 599 999

  Stockholm AB 7

  Mad Men Media AB

  Retro FM

  Stockholm

       8 314 000

  Uppsala C 1

  Radio Nova AB

  East FM Uppsala

    11 209 111

  Uppsala C 2

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Uppsala

      8 211 113

  Värmland

  S 1

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Värmland

      4 031 558

  Dalarna W 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Dalarna

      6 211 113

  Gävleborg

  X 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Gävleborg

      6 211 113

  Gävleborg

  X 2

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Gävleborg 2

      3 675 558

  Jämtland Z 1

   

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Jämtland

      3 211 113

  Väster-

  norrland Y 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Väster-

  norrland

      9 211 113

  Väster-

  norrland Y 2

  Bauer Media AB

  Bauer Radio Väster-

  norrland 2

      1 127 558

  Västerbotten AC 1

  Radio Nova AB

  East FM Västerbotten

      5 051 111

  Norrbotten BD 1

  Kilohertz AB

  STAR FM

  Norrbotten

      3 211 113

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-12-22