Möjlighet att lämna synpunkter på utkast till strategi och föreskrifter för tillståndsgivningen för digital kommersiell radio

Myndigheten för press, radio och tv avser att utlysa ledigt utrymme i sändarnäten för digital kommersiell radio i maj 2023. Myndigheten bedömer att utrymmet motsvarar cirka sju nationella programtjänster samt flera regionala programtjänster. Tillstånden kommer att börja gälla i början på hösten 2023. Närmare information kommer att lämnas vid utlysningen i maj.

Inför utlysningen finns ett utkast till strategi för tillståndsgivningen samt utkast till föreskrifter om ansökningsförfarandet och konsekvensutredning.

Ni bereds nu tillfälle att yttra er över utkast till strategi och föreskrifter samt konsekvensutredning. Era synpunkter ska ha kommit in till myndigheten senast den 21 april 2023 och skickas till registrator@mprt.se. Ange dnr 23/01316 i ämnesraden.

Om ni har några frågor är ni välkommen att återkomma till registrator@mprt.se