Nytt nätverk för tillgänglighet till medier

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har startat ett nätverk för tillgänglighet till medier. I torsdags 26 januari hölls första mötet. Syftet är att skapa en närmare och mer systematisk kontakt med olika aktörer.

Tillgänglighet är ett prioriterat område för myndigheten och ytterst en demokratifråga. MPRT har därför tagit initiativ till ett nätverk för att säkerställa att ett arbete utifrån ett användarperspektiv kommer att ske. För det behövs en bra dialog med de organisationer som representerar användarna. Genom ett nätverk kan också förutsättningen finnas för att främja bra lösningar på tillgänglighetsproblem  som ligger utanför vad som styrs av lag.

MPRT har flera uppdrag på tillgänglighetsområdet:

  • Vi är kontaktpunkt för tillgänglighetsfrågor.
  • Vi ställer krav på tillgänglighet till tv och play-tjänster.
  • Vi följer medieutvecklingen när det gäller teknik och konsumtion.

I samtliga dessa delar är en nära kontakt med vår omvärld viktig för att säkerställa att vi arbetar så ändamålsenligt som möjligt och utifrån ett användarperspektiv.

MPRT bjöd därför in till ett första möte med nio organisationer och tre myndigheter för att diskutera formerna för nätverket och även för att dela idéer med varandra. Vi presenterade också hur regelverket för medier (radio, tv, tidningar och play-tjänster) ser ut när det gäller tillgänglighet.

Syftet med nätverket är att skapa en förbättrad tillgänglighet genom en närmare och mer systematisk kontakt mellan olika berörda aktörer​ inom området press, radio och tv. Nätverket kommer att bidra till:

  • Möjlighet för organisationer att komma med synpunkter på myndighetens tillgänglighetsarbete på ett förutsägbart sätt.
  • Tydliga och öppna kontaktvägar samt utbyte av information mellan medlemmar.
  • Samarbeten mellan intressenter som vill utveckla lösningar utanför MRPT:s ansvar.
  • Att medlemmarna arbetar tillsammans för att identifiera och söka lösningar på tillgänglighetsproblem som saknar ägande aktör inom eller i anslutning till nätverkets ansvarsområde.