Nya tillgänglighetskrav för tv-sändningar och play-tjänster

Från den 1 september 2023 ställs nya krav på tillgänglighet för TV-sändningar och play-tjänster som måste göras tillgängliga genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning eller uppläst text. Tillgänglighetskravet gäller för program på svenska och som riktar sig till en svensk publik.

Om programmen riktar sig till andra länder inom Europa ställs även vissa krav på andra språk än svenska.

Det är drygt 60 leverantörer som måste följa tillgänglighetskraven för över 250 linjära tv-tjänster och beställ-tv. MPRT ställer krav på två nivåer – särskilda krav och främjandekrav. Särskilda, mer omfattande krav, ställs på de största svenska tv-kanalerna TV4, Sjuan, TV12, TV3, TV6, TV8 och TV10 samt för beställ-tv-tjänsterna TV4 Play, Viaplay.se och HBO Max (Norden). De ska tillgängliggöra en särskild andel av sitt innehåll. Leverantörer med främjandekrav har ingen bestämd andel utan ska endast främja tillgängligheten till sitt innehåll.

Kraven kommer att gälla i tre år från och med 1 september 2023 fram till den 31 augusti 2026 och är uppdelade i tre perioder. Efter varje period ska leverantörerna av tv-kanaler och play-tjänster redovisa hur kraven uppfyllts samt visa en handlingsplan hur tillgängligheten ska öka.