Ny utredning om stöd till tidskrifter

Kulturdepartementet har idag presenterat en ny utredning som ska undersöka behovet av ett tidsbegränsat stöd till vissa tidskrifter för att underlätta den digitala omställningen.

- Vi välkomnar den här utredningen. När mediestödsutredningen förra året föreslog att ett stöd till tidskrifter skulle utredas ställde vi oss positiva till det. Vi delar regeringens bedömning att tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls-och nyhetsjournalistik är av stor betydelse för demokratin säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT.

Kulturdepartementet har utsett Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska Institutet, att leda uppdraget som ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 15 mars 2024.