Ny lag om mediestöd antagen

Riksdagen har idag - den 15 november 2023 - fattat beslut om propositionen 2022/23:133, Ett hållbart mediestöd för hela landet. Genom beslutet har en ny lag om mediestöd antagits.

Lagen, som träder i kraft den 1 januari 2024, innehåller bestämmelser om det nya mediestödets syfte, mottagare av mediestöd, mediestödsnämndens sammansättning och de grundläggande villkoren för mediestöd.

Förordning inte klar

Regeringen väntas innan årsskiftet besluta om ny förordning om mediestöd som reglerar de särskilda villkoren för de olika stödformerna. När förordningen väl är antagen kommer MPRT att efter hand publicera information om det nya mediestödet och om hur ansökan går till samt vilka underlag som ska skickas in när ansökan öppnar. Den nya Mediemyndigheten kommer i januari att fatta beslut om föreskrifterna för det nya mediestödet.