Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd blir Mediemyndigheten

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. I den annonserades en budget för den myndighet som kommer att ha det nya namnet Mediemyndigheten.

Mediemyndigheten är ett resultat av en sammanslagning mellan Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd och träder i kraft den 1 januari 2024.

- Det är glädjande att vi nu har ett namn och ett samlat anslag som kommer att ge oss förutsättningar att utföra vårt uppdrag och utveckla verksamheten inom ramen för Mediemyndigheten, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

Bakgrund

I augusti 2022 avslutades en utredning om konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv. Utredningen kom fram till att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring. Myndigheterna har idag vissa närliggande uppdrag och uppgifter. I februari 2023 fick Statens medieråd i uppdrag att förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten (Dnr Ku2023/00116).