MPRT beslutar - C More tillåts överlåta tillstånd för marksänd-tv

Myndigheten för press, radio och tv har beslutat att C More Entertainment AB får överlåta sina sju tillstånd för marksänd tv-sändning till TV4 AB. Detta innebär också en förändring av kanalernas beteckningar. Nätförändringen äger rum den 14 augusti kl 12:00 och beräknas vara klar under eftermiddagen. 

Enligt Teracom som ansvarar för näten kan användare märka ett kortare avbrott vid växling av insignal på några kanaler. I äldre tv-apparater och boxar kan det behövas en kanalsökning för att få in de nya kanalnamnen. Mer information om förändringen finns på teracom.se.

Nya programtjänster

TV4 avser ändra namn på samtliga programtjänster enligt följande.

Tidigare kanalbeteckning Nya kanalbeteckning
C More First TV4 Hits
C More Fotboll & Stars HD TV4 Fotboll
C More Mix & SF- kanalen TV4 Tennis & TV4 Sport Live 1
C More Hockey TV4 Hockey
C More Live & Hits SF-kanalen & TV4 Motor
C More Series TV4 Stars
Sportkanalen HD TV4 Sportkanalen

Mer information om överlåtelsen och de ändrade kanalbeteckningarna finns i bifogat beslutsunderlag.

Relaterade länkar och dokument

Teracome - C More-kanaler utgår och ersätts av TV4 kanaler

Boxer.se (information om kanalerna och abonnemang)

Beslut 23 01780 - Överlåtelse tv-kanaler i marknätet.pdf