Möjlighet att söka tillstånd att sända digital kommersiell radio

Myndigheten för press, radio och tv har idag öppnat möjligheten att ansöka om tillstånd att sända digital kommersiell radio.

Myndigheten har även fastställt en strategi för tillståndsgivning för digital kommersiell radio. Sista dag för att ansöka om tillstånd är den 9 juni kl. 12:00.  Ansökningsavgiften på 45 000 per ansökan ska vara betald inom samma tid.

Tillstånden kommer att gälla från och med den 1 september 2023 – 31 juli 2026.