Granskningsnämnden granskar public service innehåll på internet

Regeringen har fattat beslut om att kraven på opartiskhet och saklighet ska gälla även för public service program på internet. Det innebär att granskningsnämnden nu kan pröva fler anmälningar.

Granskningsnämnden för radio och tv tar varje år emot tusentals anmälningar från allmänheten och den stora merparten gäller public service. Nämndens uppgift är att granska om de anmälda programmen följer reglerna i radio-och tv-lagen och i programföretagens sändningstillstånd.

En utmaning med det svenska regelverket är att det inte är teknikneutralt. Det innebär att villkoren skiljer sig åt mellan olika plattformar. Granskningsnämnden har tidigare inte kunnat pröva om program som publicerats exklusivt på public service-bolagens play-tjänster strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Genom regeringens nya beslut blir reglerna för SR:s, SVT:s och UR:s innehåll på internet mer lika de regler som sen länge har gällt för tv och radio-kanaler i marknätet. Och det innebär att granskningsnämnden kan pröva fler anmälningar som kommer in.

De nya kraven gäller för publicerade program – inte för artiklar på företagens webbplatser eller appar. En teknikneutral reglering som innefattar text är något som utreds inför nästa tillståndsperiod som börjar gälla 2026. En kommitté har fått i uppdrag att föreslå en teknikneutral reglering av public service.

Bakgrund

Den 1 juli ändrades radio- och tv-lagen så att regeringen har möjlighet att besluta om att reglerna om opartiskhet och saklighet, rättelser och möjlighet till bemötande även gäller för public servicebolagens program på internet. Regeringen har nu fattat sådana beslut för SR, SVT och UR.

Radio- och tv-lagen innehåller sedan länge regler om skydd av barn, reklam och otillbörligt gynnande för play-tjänster, både för kommersiella aktörer och public service. Granskningsnämnden prövar löpande anmälningar från allmänheten gällande dessa regler.

Regeringens nya beslut kompletterar det befintliga regelverket då besluten också innebär att public servicebolagen inte får ha reklam och produktplacering i sina play-tjänster, något som är en grundläggande princip för public service och som tidigare endast gällt sändningar i marknätet.

Om SR, SVT eller UR bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet kan granskningsnämnden besluta att programföretagen måste offentliggöra nämndens beslut. Om företagen skulle bryta mot förbuden om reklam och produktplacering kan nämnden ansöka hos domstol om att bolagen ska betala en särskild avgift.

De nya reglerna omfattar program som publiceras från och med den 10 juli 2023.