Driftsstöd för 2023 – 746 miljoner till 81 nyhetstidningar

Mediestödsnämnden har nu beslutat om slutligt driftsstöd för 2023. Det är 746 miljoner kronor som fördelas till 81 olika nyhetstidningar. Tidningen Kvartal får driftsstöd för första gången.

Driftsstödet är ett rättighetsstöd och ges till allmänna dagstidningar som kommer ut veckovis i pappersform eller digitalt och har fasta prenumeranter - så kallad abonnerad upplaga.

Årets driftsstöd är det högsta hittills och är det sista som beviljas av mediestödsnämnden enligt presstödsförordningen, som upphör vid årsskiftet. Det finns ett förslag på ett nytt mediestöd till allmänna nyhetsmedier som ska gälla från och med nästa år.

Här kan du läsa mer om det nya mediestödet

Beviljade stöd - Myndigheten för press, radio och tv (mprt.se)